- Reklama -

- Reklama -

Zebranie przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Księżpolu

5 maja br. odbyło się zebranie przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Księżpolu. Podsumowano na nim wyniki działalności Banku za 2015 rok.

 Zebranie przedstawicieli Banku zatwierdziło sprawozdanie z działalności Zarządu i Rady Nadzorczej oraz sprawozdanie finansowe wraz z opinią biegłego rewidenta. Najwyższe gremium spółdzielcze udzieliło absolutorium wszystkim członkom Zarządu i podjęło szereg uchwał.

 Podczas obrad zaprezentowano w postaci multimedialnej sprawozdanie z działalności Banku Spółdzielczego w Księżpolu za 2015 rok oraz zmiany w Ustawie o funkcjonowaniu banków spółdzielczych, ich zrzeszaniu się i bankach zrzeszających oraz utworzenie Systemu Ochrony Instytucjonalnej.

 Przewodniczący zebrania przedstawicieli zaproponował dyskusję nad sprawozdaniami i kierunkami działalności, zachęcając zebranych do zabierania głosu, mówiąc, że Bank to na pozór same liczby, ale za tymi liczbami kryją się ludzie, którzy na te wyniki pracują. Jako pierwszy głos zabrał Tadeusz Walasek. Dyrektor oddziału BPS w Lublinie na wstępie podziękował za zaproszenie. Pogratulował kolejnego roku zrównoważonego rozwoju i bezpiecznego działania, a także atrakcyjnej oferty produktowej i stabilnej sytuacji finansowej. Wskazał na wskaźniki ekonomiczne Banku, korzystniejsze niż w grupie rówieśniczej w zrzeszeniu, co świadczy o profesjonalnym zarządzaniu bankiem, daje to potencjał do dalszego rozwoju. W podsumowaniu stwierdził, że zebrani przedstawiciele mogą mieć powód do dumy, mając tak piękny bank, osiągane wyniki oraz bogaty pakiet nowoczesnych produktów bankowych. Dodał, że bank wyróżnia się spośród okolicznych banków pod względem nowoczesnych produktów i inwestycji.

- Reklama -

Następnie głos zabrał prezes Tomasz Guzik. Przekazał zebranym, że zna ten bank już od wielu lat i lubi tu przyjeżdżać. Nawiązał do przeprowadzonej w roku ubiegłym lustracji pełnej i do przyjęcia bilansu banku za rok 2015. Jedno i drugie ocenił bardzo wysoko i pozytywnie ocenił dbałość zarządu o bezpieczeństwo banku i dobrą współprace z Radą Nadzorczą. Podkreślił dbałość zarządu o specyfikę  spółdzielczą, współpracę z młodzieżą i dziećmi, poprzez SKO wychowując sobie potencjalnych klientów. Pogratulował przystąpienia do Systemu Ochrony Instytucjonalnej, przedstawił zamierzenia powołanego przy Krajowej Radzie Spółdzielczej zespołu międzyzwiązkowego do opracowania jednolitej metodyki lustracji.

Głos zabrał również wójt gminy Księżpol Lech Rębacz, który podkreślił, że rozwój gospodarczy gminy zawdzięcza się bankowi, który daje wsparcie finansowe działających podmiotów gospodarczych i gospodarstw rolnych. Dobra kondycja finansowa banku pozwala bezpiecznie patrzeć w przyszłość, mimo tak dużych zmian obecnie zachodzących w gospodarce kraju i gminy. Józef Biały, wójt Gminy Aleksandrów, dziękował za bardzo dobrą współpracę z bankiem. Stwierdził, że w swoim banku można być pewnym oferowanych usług i produktów w przeciwieństwie do parabanków czy pazernie działających banków komercyjnych. Przedstawione wyniki finansowe banku świadczą o kondycji i o możliwościach inwestycyjnych banku. Mieszkańcy Aleksandrowa cenią sobie to, że mają u siebie bankomat, kantor, i możliwość korzystania z bardzo nowoczesnych produktów bankowych. Mieszkańcy mają to, czego oczekiwali i ma to wpływ na rozwój gospodarczy gminy. Gmina ma na wysokim poziomie infrastrukturę w porównaniu do innych gmin i odpowiedni bank do jej obsługi.

 Głos zabrał również Stanisław Skwarek, przewodniczący zebrania, dodając, że tak dobra placówka na tym terenie to wspólne dobro nie tylko jako sprawna placówka usługowa, ale także doradcza. Pochwalił integrację ze środowiskiem lokalnym, szkołami i organizacjami wiejskimi.

 Zarząd Banku Spółdzielczego w Księżpolu składa serdeczne podziękowania wszystkim, którzy wzięli udział w zebraniu przedstawicieli.

- Reklama -

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.

Nowa Gazeta Biłgorajska nie bierze odpowiedzialności za treść komentarzy.