- Reklama -

- Reklama -

Zdobądź kwalifikacje za darmo

Osoby, które chcą zdobyć dodatkowe kwalifikacje z zakresu IT, mogą skorzystać z bezpłatnego kursu zawodowego. Szkolenie to w całości sfinansowane jest środków unijnych. Osoby zainteresowane muszą spełnić niżej opisane kryteria.

Szkolenie to planowane jest min. w Biłgoraju. Projekt pod nazwą „Nowe kwalifikacje  lepsze perspektywy” skierowany jest do osób w wieku powyżej 18. roku życia, zamieszkujących woj. lubelskie, które z własnej inicjatywy zainteresowane są nabyciem, podniesieniem bądź uzupełnieniem kwalifikacji poprzez uczestnictwo w kwalifikacyjnym kursie zawodowym i egzaminie państwowym z kwalifikacji w zawodzie technik informatyk. Uczestnikami (uczestniczkami) projektu mogą być: osoby uczące się, osoby pracujące, osoby pozostające poza rynkiem pracy (os. bezrobotne i bierne zawodowo), osoby zamieszkujące woj. lubelskie, osoby z wykształceniem średnim (maksymalnie szkoła policealna, nie mogą być studia wyższe).

Można przystąpić do kursu zawodowego z zakresu wybranych kwalifikacji:

1. Montaż i eksploatacja komputerów osobistych oraz urządzeń peryferyjnych (456 godz., w tym 228 godz. zajęć praktycznych)

2. Projektowanie lokalnych sieci komputerowych i administrowanie sieciami (408 godzin, w tym 204 godzin zajęć praktycznych)

3. Tworzenie aplikacji internetowych i baz danych oraz administrowanie bazami (504 godz., w  tym 252 godz. zajęć praktycznych)

Program szkolenia będzie obejmował:

1. BHP

2. Prowadzenie działalności gosp.

3. J. angielski zawodowy

- Reklama -

4. Kompetencje personalne i społeczne

5. Organizacja pracy małych zespołów

6. konfigurowanie i użytkowanie systemów komputerowych

Zajęcia prowadzone będą  w trybie weekendowym (piątek, sobota, niedziela)

Po ukończeniu kwalifikacyjnego kursu zawodowego, uczestnik projektu odbędzie praktyki zawodowe, dla każdej kwalifikacji  80 godz., w podmiocie zapewniającym rzeczywiste warunki pracy dla zawodu technik informatyk.

Warunkiem ukończenia kursu zawodowego oraz uzyskania możliwości podejścia do egzaminu końcowego i uzyskania zaświadczenia/certyfikatu jest uczestnictwo w min. 80% zajęć. Po ukończonym kursie zawodowym uczestnik projektu przystąpi do egzaminu państwowego w Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej na kwalifikacje w zawodzie technik informatyk.

Firma realizująca projekt zapewnia:

  • uzyskanie nowych kwalifikacji
  • materiały szkoleniowe
  • catering
  • bezpłatny egzamin OKE

Więcej informacji pod nr tel. 84/ 688 07 00

 

szkolenie

- Reklama -

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.

Nowa Gazeta Biłgorajska nie bierze odpowiedzialności za treść komentarzy.