- Reklama -

- Reklama -

Zapotrzebowanie jest ogromne

O możliwościach współpracy samorządów powiatu  biłgorajskiego z Lasami Państwowymi była mowa na zebraniu, które zorganizowała posłanka Agata Borowiec. Podczas konferencji dyrektor generalny LP wyjaśnił, że niedługo ruszy projekt, w ramach którego będzie możliwa wspólna realizacja przedsięwzięć „twardych”, czyli budowy dróg, ścieżek rowerowych czy pieszych oraz „miękkich”, takich jak projekty edukacyjne. W ramach rozpoznania zapotrzebowania każda gmina mogła zgłosić swoje propozycje. Łączna szacowana kwota kosztów tych projektów wyniosła ok. 40 mln zł. 

Gmina Aleksandrów wymieniła modernizację drogi powiatowej nr 2945L relacji Aleksandrów – Szostaki. Całkowita długość tej drogi wynosi około 6 km, obecnie zmodernizowany jest odcinek drogi o długości 3 km, pozostało około 3,5 km. Jest to jedyny dojazd do miejscowości Podlas oraz uroczyska Spisznica, Lasów Państwowych Nadleśnictwa Józefów. Po wykonaniu tej drogi będzie możliwy dojazd do miejscowości Szostaki oraz Podsośnina. Dla Aleksandrowa ważna jest także droga gminna relacji Aleksandrów Czwarty (wygon) – LP – Bukownica (10 km). 

Gmina Biłgoraj wskazała drogę gminno-powiatowo-leśną relacji Brodziaki – Edwardów – LP – Różnówka – Biłgoraj (6 km). Zadania priorytetowe z punktu widzenia gminy Biłgoraj to budowa dróg gminnych takich jak Różnówka Stawy – Edwardów, Stary Bidaczów – Jachosze; dróg powiatowych Ruda Solska – Nowy Bidaczów, Biłgoraj – Smólsko, Rapy Dylańskie – Cyncynopol, Wolaniny – Edwardów, Wolaniny – Bukownica. Ważne jest także powstanie dróg rowerowych Biłgoraj – Hedwiżyn, Biłgoraj – Korytków Duży, Sól – Kolonia Sól, Nowy Bidaczów – Ruda-Zagrody. Gmina Biłgoraj wskazała także na potrzebę realizacji projektów „miękkich” polegających na podnoszeniu świadomości ekologicznej i inicjujących rozwój aktywności ruchowej. Samorząd wymienił także budowę małej infrastruktury przy szlakach turystycznych (pieszych i rowerowych).

Miasto Biłgoraj wykazało budowę ulicy Różnówka Stawy (od skrzyżowania z ul. Okulickiego do granic miasta). Droga prowadzi do wsi Edwardów, przechodzi w drogę leśną nieutwardzoną. Druga propozycja to przebudowa drogi powiatowej Biłgoraj – Smólsko – ul. Motorowa. Stan ulicy Motorowej jest bardzo zły, ostatni remont miał miejsce ok. 30 lat temu, są liczne ubytki, a brak chodników i ścieżki rowerowej pogarsza bezpieczeństwo użytkowników drogi. 

Gmina Biszcza przedstawiła szereg inwestycji proponowanych do wspólnej realizacji z Nadleśnictwem Biłgoraj. Były to: budowa drogi powiatowej nr 2932L Markowicze – Budziarze o długości 5,2 km, budowa drogi powiatowej nr 2929L Dereźnia – Budziarze, przebudowa drogi powiatowej nr 2934L Księżpol – Harasiuki od granicy gminy Księżpol do Wólki Biskiej o długości 3,8 km, budowa drogi gminnej nr 109394L Budziarze – Suszka o długości 1 550 m. Samorząd zgłosił także propozycje tematów szkoleniowo-edukacyjnych możliwych do zrealizowania.

Frampol wskazał możliwość budowy szlaku rowerowego, który łączyłby gminę Frampol oraz Biłgoraj. Początek planowanego szlaku zlokalizowany jest w obrębie Kolonia Kąty, przebiegałby wzdłuż drogi gminnej o nr ew. 2020 i łączył się z drogą powiatową pomiędzy miejscowościami Ignatówka a Cyncynopol w gminie Biłgoraj. Dla samorządu ważny jest też zakup siatki zabezpieczającej groble zbiornika wodnego przed szkodami spowodowanymi przez bobry oraz projekty edukacyjne.

- Reklama -

Józefów wskazał na potrzebę wykonania wielofunkcyjnej drogi na odcinku od skrzyżowaniu ulic Górniczej i Nowej w Józefowie do tzw. Okopanej linii w kierunku Fryszarki (ok. 3,5 km). Wykonanie tego odcinka przyniosłoby wymierne efekty nie tylko w zakresie turystyki, gdyż wzmocniłoby obecny od 2008 r. produkt turystyczny, jakim jest „Józefów – rowerowa stolica Roztocza”, ale również stworzyłoby warunki do transportu drewna z Lasów Państwowych.

Księżpol wymienił propozycje prac polegających na poprawie przejezdności dróg leśnych w gminie. Polegałoby to na wyprofilowaniu pasa drogowego i utwardzenie materiałem kamiennym drogi Stare Króle – Nowy Lipowiec, drogi leśnej w Majdanie Nowym czy droga Stare Króle do starego wysypiska śmieci.

Droga Pisklaki – Aleksandrów to priorytet gminy Łukowa. Jest to droga gminna łącząca dwie gminy Łukowa i Aleksandrów, łączna jej długość wynosi 6 200 m.

Potok Górny wymienił drogę do źródełka zwanego Stoczek, o długości około 2 km w miejscowości Lipiny Górne-Lewki. Samorząd chciałby realizować także projekty „miękkie”. 

Tarnogród wskazał na potrzebę budowy dróg w miejscowości Różaniec Pierwszy, w miejscowości Wola Różaniecka i w miejscowości Luchów Dolny. Samorząd stawia także na budowę ścieżki rowerowej od miejscowości Luchów Górny prowadzącej przez las do miejscowości Luchów Dolny. Tarnogród zaproponował także konkurs ekologiczny oraz konkurs na opracowanie publikacji.

Naprawa bądź modernizacja głównych dróg prowadzących do kompleksów leśnych należących do Lasów Państwowych na terenie gminy Tereszpol to kolejna propozycja samorządu. Ważna jest także droga powiatowa łącząca miejscowości: Tereszpol-Zaorenda i Bukownicą, a następnie z miejscowością Wolaniny na terenie gminy Biłgoraj. Kolejny priorytet to droga Bukownica – Hedwiżyn. Oba ciągi komunikacyjne prowadzą do terenów leśnych Lasów Państwowych. 

 

- Reklama -

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.

Nowa Gazeta Biłgorajska nie bierze odpowiedzialności za treść komentarzy.