kolportaż baner główny

- Reklama -

- Reklama -

Zaplanowali inwestycje na 2017 rok

- Reklama -

Obrady otworzył przewodniczący Wojciech Kowalik, który przywitał wszystkich i przedstawił porządek sesji. Założenia budżetu na 2017 rok przedstawił Tomasz Kurasiewicz, skarbnik gminy.

Przyszłoroczny budżet przewiduje po stronie dochodów ponad 22,88 mln zł, a po stronie wydatków niespełna 23,42 mln zł. Przychody planowane są w kwocie 2,93 mln zł, a rozchody na poziomie 2,4 mln zł.

urząd MArszałkowski projekt

Dochody własne gminy Frampol to 15,73 mln zł, a dochody zlecone 7,14 mln zł. 38 proc. dochodów budżetu gminy stanowi subwencja ogólna, a 32 proc. dotacje celowe, 8 proc. to dochody z podatków lokalnych, 9 proc. to udział gminy w podatku CiT i PiT, a 10 proc. to dotacje do inwestycji. Subwencja wyrównawcza to ponad 4 mln zł, a subwencja równoważąca to 170 tys. zł. Wydatki gminy Frampol na 2017 rok planowane są w kwocie 20,41 mln zł – wydatki bieżące i 3 mln zł – wydatki majątkowe (inwestycyjne).

 Najważniejsze planowane inwestycje to m.in.: budowa kanalizacji w miejscowości Rzeczyce, adaptacja pomieszczeń na przedszkole w Szkole Podstawowej w Woli Radzięckiej, przebudowa boiska piłkarskiego KS „Włókniarz”, zakup samochodu strażackiego dla OSP Komodzianka, wykonanie wiat przystankowych w Niemirowie oraz budowa oświetlenia ulicznego w miejscowościach Pulczynów, Sokołówka i Wola Kątecka. Na zakończenie sesji burmistrz Tadeusz Niedźwiecki przedstawił informacje o pracy pomiędzy sesjami i podsumował zaplanowany przyszłoroczny budżet.

- Reklama -

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.

Nowa Gazeta Biłgorajska nie bierze odpowiedzialności za treść komentarzy.