- Reklama -

- Reklama -

- Reklama -

Zapisz się na oczyszczalnię przydomową

- Reklama -

W dniach 11-20 lipca 2016 r. burmistrz Frampola prowadzi zapisy osób chętnych – właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Frampol do udziału w projekcie polegającym na budowie przydomowych oczyszczalni ścieków w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. – Projekt będzie realizowany w celu zagospodarowania ścieków na obszarach, dla których budowa kanalizacji jest niemożliwa lub ekonomicznie nieuzasadniona, aby ograniczyć ilość odprowadzanych nieoczyszczonych ścieków socjalno-bytowych bezpośrednio do gruntu lub wód – wyjaśnia Tadeusz Niedźwiecki

W projekcie mogą brać udział mieszkańcy miejscowości: Smoryń, Karolówka, Sokołowka-Kolonia, Niemirów, Radzięcin, Teodorówka Kolonia, Komodzianka, Chłopków, Wola Radzięcka, Stara Wieś, Teodorówka, Korytków Mały, Kąty, Wola Kątecka, Pulczynów, Chłopków. W przypadku pozyskania dofinansowania projekt zostanie zrealizowany przez gminę Frampol w latach 2017-2018.

urząd MArszałkowski projekt

Przydomowe oczyszczalnie ścieków przez 5 lat od zakończenia projektu stanowić będą własność gminy i przez ten czas zostaną użyczone do bezpłatnego użytkowania właścicielom. Po pięciu latach przydomowe oczyszczalnie ścieków zostaną przekazane właścicielom lub użytkownikom posesji.

Projekt będzie współfinansowany ze środków Unii Europejskiej i wysokość dofinansowania przydomowej oczyszczalni ścieków wyniesie 63,63% kosztów kwalifikowalnych (kosztów netto). Szacunkowy całkowity koszt budowy nowoczesnej przydomowej oczyszczalni ścieków może wynieść ok. 12 000 złotych (w zależności od liczby osób zamieszkałych na danej posesji oraz typu przyjętej przydomowej oczyszczalni ścieków uzależnionego od warunków geologicznych). Realizacja inwestycji będzie uzależniona od możliwości finansowych gminy oraz od pozyskania środków finansowych ze źródeł zewnętrznych. Przewidywane koszty partycypacji właściciela nieruchomości w budowie przydomowej oczyszczalni ścieków wyniosą 36,37 % kosztów netto budowy.

Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków może być realizowana na zamieszkałych posesjach położonych na terenie gminy Frampol, których właściciele na stałe lub czasowo są zameldowani na terenie gminy. Osoby zainteresowane ich budową powinny złożyć pisemną deklarację (dostępna na stronie urzędu i w gminie), aktualną mapą sytuacyjno-wysokościową pobraną ze Starostwa Powiatowego w Biłgoraju oraz dowód wpłaty (210,00 zł na pokrycie kosztów dokumentacji projektowej). Kwota ta zostanie zwrócona w całości, gdy projektant na etapie wykonywania dokumentacji projektowej stwierdzi, że nie ma możliwości wybudowania oczyszczalni na danej działce lub oczyszczalnia nie będzie zakwalifikowana do realizacji z innych przyczyn. Natomiast w przypadku rezygnacji właściciela posesji z budowy przydomowej oczyszczalni ścieków przed wykonaniem dokumentacji projektowej kwota nie będzie zwracana. W przypadku rezygnacji właściciela posesji z budowy przydomowej oczyszczalni ścieków już po wykonaniu dokumentacji projektowej poniesie on koszty jej wykonania. 

Dodaj szybkie ogłoszenie drobne na naszym portalu:

Deklaracje będą rozpatrywane według kolejności ich składania. Będą one przyjmowane w Urzędzie Miejskim we Frampolu, w Referacie Gospodarki Komunalnej, Budownictwa i Inwestycji (pokój nr  1) przy ul. Zamojskiej 13 w godz. pracy urzędu w nieprzekraczalnym terminie do dnia 20 lipca 2016 r. Deklaracje złożone po terminie będą rozpatrywane w zależności od możliwości uzyskania dofinansowania ze źródeł zewnętrznych. 

- Reklama -

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.

Nowa Gazeta Biłgorajska nie bierze odpowiedzialności za treść komentarzy.