- Reklama -

- Reklama -

Zamienił stryjek…

- Reklama -

W grudniu radni zatwierdzili zamianę działek. Decyzja ta była podyktowana potrzebą rozbudowy oczyszczalni ścieków w Księżpolu. Gmina przygotowuje się do budowy kanalizacji północnej części gminy. W bieżącym roku ma powstać projekt sieci, który swoim zasięgiem obejmie Majdan Stary, Majdan Nowy, Rogale, Zanie, Zynie oraz sołectwo Markowicze. 

Początkowo plany zakładały, że oczyszczalnia ścieków powstanie w Zaniach. Brana nawet była pod uwagę konkretna lokalizacja tej budowli. Miała ona powstać na dwóch działkach w pobliżu rzeki Tanew. Ostatecznie jeden ze współwłaścicieli nie zgodził się na sprzedaż nieruchomości i plany związane z umiejscowieniem oczyszczalni ścieków trzeba było zmienić. Zapadła decyzja, że zamiast budować nową oczyszczalnię ścieków, rozbudowana zostanie ta już istniejąca w Księżpolu. Należało więc powiększyć teren i dokupić grunt obok. Nadarzyła się okazja do zamiany działek.Wójt wyjaśnił radnym kwestie dotyczące zamiany. Chodziło o zamianę działki należącej do gminy o powierzchni 10 arów. Działka ta jest działką budowlaną i położona jest przy ulicy Łąkowej w Księżpolu. Według słów wójta, rzeczoznawca oszacował jej wartość na ok. 24 tys. zł. Porównywalnie wyceniono także działkę położoną przy oczyszczalni. Jej obszar wyniósł 16 arów. Wójt zaznaczył, że obydwie działki, ta przy ulicy i ta przy oczyszczalni ścieków, są działkami budowlanymi. – Gmina nabywa poprzez zamianę działkę sąsiadującą z naszą gminną działką, na której umiejscowiona jest oczyszczalnia ścieków w Księżpolu. W zamian gmina oferuje do zamiany działkę gminną przy ulicy Łąkowej. Wbrew sugestiom i krążącym plotkom nie będzie potrzeby kupowania działki od pana przewodniczącego. Ten temat załatwia nam ta zamiana praktycznie bez kosztów. Pozostaną tylko koszty sporządzenia aktu notarialnego i koszty wyceny biegłego – informował wójt Lech Rębacz. Wójt wyjaśnił, że transakcja ta jest bardzo korzystna dla gminy. – Droga dojazdowa do oczyszczalni już jest, linia energetyczna już jest, przyłącze wodociągowe już jest i nie ma potrzeby budować nowego. Koszty, które gmina w przypadku innej lokalizacji musiałaby ponieść, tutaj nie występują – argumentował dalej wójt.Pomysł rozbudowy oczyszczalni spodobał się radnemu Henrykowi Marczakowi, który zauważył, że moce przerobowe istniejącej oczyszczalni są „na granicy wytrzymałości”, a wiele posesji nawet w samym Księżpolu jeszcze nie jest podłączonych do gminnej sieci. Wspomniał on, że być może w przyszłości rozbudowana oczyszczalnia będzie mogła przerabiać ścieki także z innych miejscowości, takich jak Przymiarki i Rakówka. Niektórzy radni mieli jednak wątpliwości co do realnej wartości obu działek. – Działka budowlana w Księżpolu za 24 tysiące złotych? – pytał radny Adam Kaczorowski. Tyle samo według szacunków miała kosztować nieco większa działka, która z jednej strony przylega do oczyszczalni, a z drugiej jest w bezpośredniej bliskości rzeki Złota Nitka. Wójt odpowiedział, że wyceny dokonuje nie on, tylko rzeczoznawca. Warto nadmienić, że w październiku ubiegłego roku gmina ogłosiła przetarg na 10-arową działkę w Księżpolu, dla której cenę wywoławczą ustalono na 15 tys. zł. Ceny nieruchomości gruntowych na wolnym rynku kształtują się zupełnie inaczej. W ogłoszeniach czytamy, że właściciel 16-arowej działki budowlanej w Księżpolu wycenił ją na 39 tys. zł. 

- Reklama -

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.

Nowa Gazeta Biłgorajska nie bierze odpowiedzialności za treść komentarzy.