- Reklama -

- Reklama -

- Reklama -

- Reklama -

Zamiast azbestu, na dachu będzie blacha

Rusza kolejny nabór wniosków na dofinansowanie nowych pokryć dachowych w ramach realizacji projektu „Pilotażowy system gospodarowania odpadami azbestowymi na terenie województwa lubelskiego wzmocniony sprawnym monitoringiem ilości oraz kontroli ich usuwania i unieszkodliwiania”, w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy, których realizacja odbędzie w 2016 r. Zasady składania Wniosków będą odbywać się zgodnie z Uchwałą Zarządu Województwa Lubelskiego z dnia 5 stycznia 2016 r. Nabór wniosków ogłoszono na 18-29 stycznia br.

Kto może ubiegać się o takie dofinansowanie? Każda osoba fizyczna z terenu gminy Frampol, która posiada prawo do dysponowania budynkiem mieszkalnym, na którym znajdują się wyroby zawierające azbest, nieruchomość nie może być wykorzystywana do prowadzenia działalności gospodarczej. 

- Reklama -

Dofinansowanie obejmować będzie na udzieleniu pomocy rzeczowej w postaci przekazania: blachy w ilości odpowiadającej ilości metrów kwadratowych uprzednio zdemontowanego pokrycia, powiększonej o 30% z tytułu ewentualnych odpadów, z jednoczesnym zastrzeżeniem, iż ilość całkowita przekazanej blachy nie może przekroczyć 200 m2; folii paro przepuszczalnej stosowanej pod pokrycia dachowe w ilości m2 odpowiadającej ilości blachy do pokrycia dachowego; gąsiorów kalenicowych w jakości i ilości niezbędnej do montażu pokrycia dachowego. Pozostałe koszty i obowiązki związane z wykonaniem nowego pokrycia dachowego spoczywają na Wnioskodawcy. Złożenie wniosku o wykonanie nowego pokrycia jest równoznaczne ze złożeniem wniosku o usunięcie wyrobów azbestowych, poprzez demontaż i odbiór, bądź sam odbiór zdemontowanych wyrobów.

Do projektu mogą przystąpić tylko te osoby fizyczne, które złożą wniosek, do którego dołączą odpowiednie dokumenty. Są to: zgłoszenie (oryginał lub kserokopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem) wykonania robót budowlanych związanych z usunięciem wyrobów zawierających azbest oraz wymianą pokrycia dachowego lub pozwolenie (oryginał lub kserokopia potwierdzoną za zgodność z oryginałem) na przebudowę dachu złożone do właściwego organu administracji architektoniczno-budowlanej, kopia mapy ewidencyjnej lub do celów projektowych z oznaczeniem budynku będącego przedmiotem Wniosku, stanowiąca załącznik do wniosku o pozwolenie na budowę lub zgłoszenie robót budowlanych, oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością stanowiące załącznik do wniosku o pozwolenie na budowę lub zgłoszenie robót budowlanych. Osoba ubiegająca się o dofinansowanie nie mogła korzystać wcześniej z innego projektu finansującego koszty demontażu, transportu i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest oraz koszty wykonania nowego pokrycia dachowego ze środków pochodzących ze Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy. Kolejny wymóg dotyczy posiadania aktualnych informacji o wyrobach zawierających azbest. Ostatni punkt odnosi się do spełnienia warunków do uzyskania świadczeń pieniężnych  z pomocy społecznej.

Więcej informacji uzyskać można w Urzędzie Miejskim we Frampolu, ul. Radzięcka 8, pok. nr. 12 lub pod numerem telefonu – 84 685 75 09 w. 48 lub 84 677 59 19.

- Reklama -

- Reklama -

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.

Nowa Gazeta Biłgorajska nie bierze odpowiedzialności za treść komentarzy.