- Reklama -

Zamiast azbestu, na dachu będzie blacha

Rusza kolejny nabór wniosków na dofinansowanie nowych pokryć dachowych w ramach realizacji projektu „Pilotażowy system gospodarowania odpadami azbestowymi na terenie województwa lubelskiego wzmocniony sprawnym monitoringiem ilości oraz kontroli ich usuwania i unieszkodliwiania”, w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy, których realizacja odbędzie w 2016 r. Zasady składania Wniosków będą odbywać się zgodnie z Uchwałą Zarządu Województwa Lubelskiego z dnia 5 stycznia 2016 r. Nabór wniosków ogłoszono na 18-29 stycznia br.

Kto może ubiegać się o takie dofinansowanie? Każda osoba fizyczna z terenu gminy Frampol, która posiada prawo do dysponowania budynkiem mieszkalnym, na którym znajdują się wyroby zawierające azbest, nieruchomość nie może być wykorzystywana do prowadzenia działalności gospodarczej. 

Dofinansowanie obejmować będzie na udzieleniu pomocy rzeczowej w postaci przekazania: blachy w ilości odpowiadającej ilości metrów kwadratowych uprzednio zdemontowanego pokrycia, powiększonej o 30% z tytułu ewentualnych odpadów, z jednoczesnym zastrzeżeniem, iż ilość całkowita przekazanej blachy nie może przekroczyć 200 m2; folii paro przepuszczalnej stosowanej pod pokrycia dachowe w ilości m2 odpowiadającej ilości blachy do pokrycia dachowego; gąsiorów kalenicowych w jakości i ilości niezbędnej do montażu pokrycia dachowego. Pozostałe koszty i obowiązki związane z wykonaniem nowego pokrycia dachowego spoczywają na Wnioskodawcy. Złożenie wniosku o wykonanie nowego pokrycia jest równoznaczne ze złożeniem wniosku o usunięcie wyrobów azbestowych, poprzez demontaż i odbiór, bądź sam odbiór zdemontowanych wyrobów.

Do projektu mogą przystąpić tylko te osoby fizyczne, które złożą wniosek, do którego dołączą odpowiednie dokumenty. Są to: zgłoszenie (oryginał lub kserokopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem) wykonania robót budowlanych związanych z usunięciem wyrobów zawierających azbest oraz wymianą pokrycia dachowego lub pozwolenie (oryginał lub kserokopia potwierdzoną za zgodność z oryginałem) na przebudowę dachu złożone do właściwego organu administracji architektoniczno-budowlanej, kopia mapy ewidencyjnej lub do celów projektowych z oznaczeniem budynku będącego przedmiotem Wniosku, stanowiąca załącznik do wniosku o pozwolenie na budowę lub zgłoszenie robót budowlanych, oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością stanowiące załącznik do wniosku o pozwolenie na budowę lub zgłoszenie robót budowlanych. Osoba ubiegająca się o dofinansowanie nie mogła korzystać wcześniej z innego projektu finansującego koszty demontażu, transportu i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest oraz koszty wykonania nowego pokrycia dachowego ze środków pochodzących ze Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy. Kolejny wymóg dotyczy posiadania aktualnych informacji o wyrobach zawierających azbest. Ostatni punkt odnosi się do spełnienia warunków do uzyskania świadczeń pieniężnych  z pomocy społecznej.

Więcej informacji uzyskać można w Urzędzie Miejskim we Frampolu, ul. Radzięcka 8, pok. nr. 12 lub pod numerem telefonu – 84 685 75 09 w. 48 lub 84 677 59 19.

- Reklama -

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.

Nowa Gazeta Biłgorajska nie bierze odpowiedzialności za treść komentarzy.