- Reklama -

- Reklama -

- Reklama -

- Reklama -

Instalacja fotowoltaiczna w gm. Goraj

Zakończono realizację projektu „Montaż instalacji ogniw fotowoltaicznych na terenie Gminy Goraj”

- Reklama -

Z odnawialnych źródeł energii da się korzystać bez nadmiernego eksploatowania naszej planety. Korzyścią jest pozytywny wpływ na środowisko naturalne. Gdy zastanawiamy się, jakie są sposoby na ochronę atmosfery czy też jak zapobiec globalnemu ociepleniu, nie musimy wcale szukać daleko. Powinniśmy odpowiedzieć sobie na pytanie: Jakie rodzaje energii są w naszym zasięgu i które z nich stanowią źródła energii odnawialnej?

Ogniwa fotowoltaiczne to wynalazek, który potrafi zamieniać energię pochodzącą ze światła słonecznego na energię elektryczną. Stosuje się do tego specjalne instalacje, najczęściej umiejscawiane na dachach domów lub wolnych powierzchniach działek. Gdzie? Wybór należy do nas. Jeśli nie mamy ani porządnego dachu, ani wolnej działki, możemy taką konstrukcję umieścić na ścianie. Ważne, by miała dostęp do słońca i była pod odpowiednim kątem. Przy pomocy odpowiedniej konfiguracji owych instalacji i wykorzystaniu falownika zamieniamy prąd stały na zmienny, czyli identyczny jak ten występujący w naszych gniazdkach 230/400V, 50 Hz.

A co się stanie, jeśli wyprodukujemy owej energii za dużo? Możemy magazynować ją w specjalnych akumulatorach lub dzielić się nią z zakładem energetycznym. Słońce świeci przynajmniej przez jedną trzecią doby, a nawet gdy chowa się za chmurami, daje energię. W okresie wiosenno-letnim jest go znacznie więcej. Panele fotowoltaiczne są wykorzystywane w równym stopniu przez firmy, jak i prywatne gospodarstwa domowe. Według bardzo przybliżonych obliczeń, koszt montażu, jeśli nawet nie korzystamy z dofinansowania zewnętrznego (np. środków z Unii Europejskiej), zwraca się już po 8-10 latach, natomiast jeżeli uda nam się pozyskać dofinansowanie, okres zwrotu znacznie się skraca. To sprawia, że instalacje cieszą się w naszym kraju ogromnym powodzeniem. Jeśli więc chcemy w znaczący sposób zmniejszyć rachunki za prąd albo zredukować je niemal do zera, fotowoltaika będzie świetnym pomysłem.

9 sierpnia 2018 roku została podpisana umowa między samorządami województwa lubelskiego i gminy Goraj o dofinansowanie projektu pn.: „Montaż instalacji ogniw fotowoltaicznych na terenie gminy Goraj”, który był realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na latach 2014-2020, Oś priorytetowa 4. Energia przyjazna środowisku, Działanie 4.1 Wsparcie wykorzystania OZE.

W Polsce jest coraz więcej gmin, w których wielu mieszkańców staje się prosumentami. W większości przypadków jest to efekt projektów realizowanych z unijnych dotacji. W przypadku gminy Goraj instalacje fotowoltaiczne zyskało 117  gospodarstw domowych. Ponad połowa spośród wszystkich gospodarstw domowych posiada też kolektory słoneczne wykonane w 2015 i 2018 roku (526 sztuk). Można więc śmiało stwierdzić, że mieszkańcy z terenu gminy Goraj w dużej mierze korzystają z odnawialnych źródeł energii. Korzyści z wykorzystywania odnawialnych źródeł energii (OZE) są niepodważalne. Dzięki nim nasz dom może mniej negatywnie oddziaływać na środowisko, a to z kolei sprawi, że życie w okolicy będzie przyjemniejsze i zdrowsze.

dav

Projekt, z jakiego korzystała gmina Goraj, zakładał wykonane 117 instalacji fotowoltaicznych pracujących w systemie otwartym w gospodarstwach domowych mieszkańców gminy Goraj. Są to instalacje o mocy 2,24 kWp (24 instalacje), 2,80 kWp (25 instalacji) oraz 3,36 kWp (68 instalacji). Umożliwi to mieszkańcom  uzyskanie oszczędności finansowych z tytułu korzystania z energii na potrzeby własnych budynków mieszkalnych, a także spowoduje redukcję poziomu emisji szkodliwych gazów i pyłów do atmosfery. Celem bezpośrednim projektu był: wzrost produkcji energii z OZE i redukcja emisji CO2. Do celów społecznych należy podniesienie jakości życia mieszkańców poprzez: wzrost jakości infrastruktury technicznej, ochronę środowiska w wyniku redukcji zanieczyszczeń do atmosfery, redukcję kosztów opłat za energię przez mieszkańców. Projekt obejmował realizację trzech zadań: przygotowanie dokumentacji technicznej, instalację paneli fotowoltaicznych i nadzór inwestorski.

Otrzymane dofinansowanie wyniosło 1 042 746,49 zł.

Głównym celem projektu jest wzrost wykorzystania odnawialnych źródeł energii na terenie gminy Goraj. Beneficjentami projektu była gmina Goraj, natomiast grupę docelową stanowią mieszkańcy gminy, którzy biorą udział w przedsięwzięciu. W ramach projektu zainstalowanych zostało 117 szt. instalacji ogniw fotowoltaicznych pracujących w systemie otwartym. Projekt przyczynił się do zastępowania istniejącej energii z surowców kopalnych produkcją ze źródeł odnawialnych, a zastosowane w jego ramach rozwiązania zgodnie z przeprowadzonym bilansem mają na celu wyrównanie kosztu kWh wyprodukowanego z alternatywnych źródeł i kosztu kWh wyprodukowanego z tradycyjnych źródeł surowców kopalnych. Montowane w ramach projektu instalacje są wyposażone w rejestratory danych, które w oparciu o technologie TIK umożliwiają pomiar, obsługę monitoringu wykorzystywania energii. Każdy z systemów monitoringu zbiera niezbędne dane z instalacji, pozwalając śledzić parametry pracy instalacji i ilość wyprodukowanej energii.

Cele szczegółowe:

- Reklama -

– Redukcja zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego poprzez ograniczenie emisji związków szkodliwych;

– Upowszechnienie technologii wytwarzania czystej energii wśród mieszkańców;

– Zmniejszenie obciążeń finansowych gospodarstw domowych wynikających z opłat za energię produkowaną w sposób konwencjonalny.

Produkty projektu:

– Liczba wybudowanych jednostek wytwarzania energii elektrycznej z OZE – 117 szt.

– Dodatkowa zdolność wytwarzania energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych – 0,35 MW;

– Dodatkowa zdolność wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych – 0,35 MW.

Rezultaty projektu:

– Produkcja energii elektrycznej z nowo wybudowanych instalacji wykorzystujących OZE – 334,63 MWhe/rok;

– Produkcja energii elektrycznej z nowo wybudowanych/nowych mocy wytwórczych instalacji wykorzystujących OZE – 334,63 MWhe/rok;

– Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych – 278,07 tony równoważnika CO2/rok.

 

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

Red. 

- Reklama -

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.

Nowa Gazeta Biłgorajska nie bierze odpowiedzialności za treść komentarzy.