- Reklama -

Zakończono inwestycję w Goraju

Zakończono inwestycję „Termomodernizacja wraz z rozbudową budynku Urzędu Gminy w Goraju”. W dniu 27 września 2019 r. zakończono termomodernizację budynku Urzędu Gminy w Goraju. Wniosek o dofinansowanie został złożony w listopadzie 2016 r. w odpowiedzi na konkurs Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego z działania 5.2 Efektywność energetyczna sektora publicznego.

Ocena wniosku trwała rok. Po dokonaniu oceny i rozstrzygnięciu konkursu Pan Wójt Antoni Łukasik w dniu 20.12.2017 r. podpisał umowę na dofinansowanie projektu. Następnie zostało ogłoszone postępowanie przetargowe z dwuletnią realizacją zadania. Celem głównym projektu był wzrost efektywności energetycznej budynku użyteczności publicznej, przyczyniający się do poprawy jakości środowiska naturalnego na terenie gminy Goraj. Celami szczegółowymi są: zoptymalizowanie działań zwiększających efektywność energetyczną sektora publicznego. Łagodzenie zmian klimatu poprzez ograniczenia emisji zanieczyszczeń do atmosfery. Zwiększenie wykorzystania energii pochodzącej z OZE. Inwestycja obejmowała m.in. docieplenie stropu z wymianą dachu znajdującego się w bardzo złym stanie technicznym, modernizację oświetlenia wewnętrznego LED, montaż OZE w postaci instalacji fotowoltaicznej otwartej na dachu budynku.Dzięki realizacji projektu poprawiono stan techniczny instalacji grzewczych centralnego ogrzewania – wcześniejszy brak nowoczesnych systemów grzewczych powodował zanieczyszczenie środowiska. Zostały zniwelowane straty ciepła wynikające z nieszczelnego dachu.

Zakres robót, które zostały wykonane w ramach realizacji zadania:

  • dobudowa nowej klatki schodowej wraz z wymianą pokrycia dachowego

  • wymiana całej instalacji elektrycznej oraz oświetleniowej – zamontowano energooszczędne oprawy LED,

  • wymiana instalacji centralnego ogrzewania (wymiana orurowania, grzejników oraz montaż zaworów termostatycznych) a także automatyki pogodowej w kotłowni Urzędu Gminy,

  • montaż instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku Urzędu Gminy oraz przebudowa istniejącej instalacji fotowoltaicznej,

  • ocieplenie ścian zewnętrznych wraz z wykonaniem elewacji, ścian fundamentowych oraz stropu nad ostatnią kondygnacją budynku,

  • częściowa wymiana stolarki okiennej,

  • dostosowanie obiektu do potrzeb osób niepełnosprawnych (montaż zewnętrznego podnośnika platformowego oraz schodołaz).

W ramach zadania wykonano również nowy podest prowadzący do budynku Urzędu Gminy. Wyremontowano salę narad oraz dawną salę ślubów, a także wykonano sufit podwieszany na korytarzu parteru budynku.

- Reklama -

Wartość całego zadania to kwota 1 430 000,00 zł brutto. Natomiast nie cały zakres zadania mógł spełniać warunki kwalifikowalności, w związku z czym kwota dofinansowania ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego i środków krajowych 740 200,00 zł

Po sesji Rady Gminy Goraj w dniu 27 września b.r. odbyły się uroczystości otwarcia i przekazania Urzędu Gminy w Goraju. Były uroczyste przemówienia. Najpierw głos zabrał Pan Sekretarz – Zenon Głowala następnie Pani Edyta Próchno – Inspektor ds. pozyskiwania i rozliczania środków pozabudżetowych, która krótko streściła projekt. Następnie głos zabrał Pan Wójt Antoni Łukasik – który podsumował całość projektu oraz wyraził podziękowania dla radnych, Pana Sekretarza – Zenona Głowali, Pani Skarbnik – Doroty Hawryło oraz urzędników .

Po wszystkich wystąpieniach nastąpiło uroczyste przecięcie wstęgi którego dokonali Radni Rady Gminy Goraj na czele z Przewodniczącym – Panem Stanisławem Kapicą, Pan Wójt – Antoni Łukasik, Sekretarz Gminy Goraj – Zenon Głowala, Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej – Pani Małgorzata Stręciwilk oraz Inspektor ds. pozyskiwania i rozliczania środków pozabudżetowych – Pani Edyta Próchno.

- Reklama -

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.

Nowa Gazeta Biłgorajska nie bierze odpowiedzialności za treść komentarzy.