Zagłosujemy dwa razy

Mowa o głosowaniu na wnioski zgłoszone do budżetu obywatelskiego. W tym roku na propozycje obywatelskich pomysłów głosować będziemy dwukrotnie. Wynika to ze zmiany regulaminy głosowania,

 Do końca listopada można było zgłaszać swoje pomysły do budżetu obywatelskiego. Bezpieczne przejścia dla pieszych, zajęcia sportowe czy zakup urządzeń ratujących życie. To tylko niektóre z propozycji, jakie wypłynęły do Urzędu Miasta Biłgoraj w ramach budżetu obywatelskiego. W 2018 roku do rozdysponowania było 200 tys. zł. Okazało się, że kreatywność mieszkańców miasta jest duża i pomysłów nie brakowało. 

W porównaniu z rokiem poprzednim zmienią się zasady głosowania. Będzie można głosować za pośrednictwem Internetu. Będzie możliwość głosowania tradycyjnego, ale tylko w Urzędzie Miasta. Nadal będzie istniała możliwość głosowania papierowego na sali obsługi interesantów. Również ręczne głosowanie będzie ewidencjonowane do systemu. 

Na tym zmian nie koniec. W nowym regulaminie zmieniła się nie tylko forma głosowania, ale również daty głosowania. Nad wnioskami złożonymi do budżetu na ten rok będziemy głosować od 15 lutego do 15 marca. Zmiany będą obowiązywały już w głosowaniu na propozycje na rok 2019.  Propozycje obywatelskich projektów będą składane od 1 do 31 lipca 2018 roku. Natomiast głosowanie odbędzie się we wrześniu. Tak więc w tym roku mieszańcy miasta będą mieli możliwość podwójnego głosowania na projekty zgłoszone do budżetu obywatelskiego. Zmiany spowodowane są planowaniem zabezpieczenia środków w budżecie miasta.

Wykaz zgłoszonych propozycji zadań: "Aktywna kobieta – spełniona kobieta" – 33 tys. zł; "Zakup urządzeń AED ratujących życie" – 119 tys zł; "Zakup i montaż hali pneumatycznej jako wyposażenie wielofunkcyjnego obiektu sportowego przy ZSZiO w Biłgoraju"- 200 tys. zł; "Street workout" – 24,6 tys. zł; "Siłownia zewnętrzna – zalew Bojary" – 114 tys. zł; "Wymiana oświetlenia na ul. Nadstawnej" – 200 tys. zł; "Plac zabaw Sitarska – budowa małej architektury dla małych mieszkańców Biłgoraja" – 70 tys. zł; "Bezpieczne przejścia dla pieszych – 166 tys. zł; Wspieramy przedsiębiorczość naszego miasta" – 32 tys. zł.

Teraz propozycje złożone przez mieszkańców będą podlegały weryfikacji przez pracowników Urzędu Miasta. Będą oni sprawdzać, czy dane zadanie mieści się w katalogu zadań publicznych, aby można było zweryfikować kosztorys. Z zadań, które przejdą pozytywną weryfikację, utworzona będzie lista projektów, które zostaną poddane pod głosowanie mieszkańców. Kolejność zadań na liście ułożona będzie w drodze losowania, aby wszystkie wnioski miały takie same szanse. Głosowanie odbywać się będzie od 15 lutego do 15 marca. Będzie ono ważne, gdy weźmie w nim udział co najmniej 500 mieszkańców. 

Do realizacji wybrane będą te zadania, które uzyskają największą liczbę głosów aż do wyczerpania puli środków przeznaczonych w danym roku na budżet obywatelski.

- Reklama -

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.

Nowa Gazeta Biłgorajska nie bierze odpowiedzialności za treść komentarzy.