Wypożyczalnia sprzętu Kołodziej-baner górny

- Reklama -

Z policją bezpieczniej

 
 

W 2016 roku w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego nastąpił spadek wszczętych postępowań przygotowawczych. Zostało wszczętych 1030 postępowań przygotowawczych, przy 1153 postępowań w 2015 roku.

W zakończonych 1 069 postępowaniach przygotowawczych stwierdzono 1 036 przestępstw, z których wykryto 850, co dało wskaźnik wykrywalności 81,4%. Jest on wyższy od ubiegłorocznego o 4,6% . Średnia wykrywalność w całym województwie lubelskim wynosiła 73,0%

W minionym roku na terenie powiatu biłgorajskiego nie stwierdzono najcięższego przestępstwa, jakim jest zabójstwo. Wszczęto 5 postępowań o gwałt, gdzie stwierdzono 2 czyny. Analogicznie w 2015 roku nie stwierdzono zabójstwa, ale stwierdzono 3 zgwałcenia. 

Najwięcej przestępstw narkotykowych twierdzono w 2013 roku (107). Od tego czasu następował spadek liczby do43 w 2015 r. W 2016 odnotowano ich 71. Wykrywalność tych przestępstw kształtuje się na wysokim poziomie – 97,2%.

W minionym roku prowadzono postępowania przygotowawcze na poczet przyszłych kar majątkowych i grzywien sprawców przestępstw zabezpieczono mienie na kwotę ponad 271 tys. zł. jest to szósta pod względem wielkości wartość zabezpieczonego mienia w województwie lubelskim.

Nastąpił wzrost wszczętych postępowań o charakterze gospodarczym. W 2015 roku było ich 152, a w 2016 r. 175. Znaczny wzrost nastąpił jeśli chodzi o przestępstwa korupcyjne. Było ich w minionym roku aż 86.

- Reklama -

Do ważniejszych spraw realizowanych w 2016 roku policja zalicza: kontynuację sprawy dotyczącej korupcji pracownika Starostwa Powiatowego w Biłgoraju, Zatrzymanie na terenie Biłgoraja lubelskiej grupy włamywaczy oraz pożar zabudowań w Kolonii Guzówka, gdzie zginęła mieszkanka.

Policjanci pracowali również nad bezpieczeństwem w ruchu drogowym. Ujawnili 10873 wykroczenia, za które zastosowano represję karną. Do sądu skierowano 1217 wniosków o ukaranie. Zastosowano 890 pouczeń oraz wręczono 8766 mandatów.

Funkcjonariusze uczestniczyli w 45 przypadkach poszukiwań osoby zaginionej. W dwóch przypadkach osoby nie zostały odnalezione.

Niestety, przestępstwa i wykroczenia popełniają również nieletni. W minionym roku nieletni popełnili 13 przestępstw. Zalicza się do tego m.in., kradzieże z włamaniem (1), przestępstwa z ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii – posiadanie narkotyku, uprawa (2), uszczerbek na zdrowiu (2), uszkodzenie rzeczy (2), rozboje i wymuszenia (3).

Przestępstwa nieletnich stanowią 0,7% wszystkich czynów. Nieletni przy popełnianiu przestępstw stosowali proste metody działania. Przy kradzieżach mienia wykorzystywali okazje stwarzane przez samych poszkodowanych. Przy kradzieżach z włamaniem, np. wybicie szyby czy oderwanie deski czyny te wykonywane były z reguły w pobliżu miejsca zamieszkania. Pozytywny jest fakt, że przestępstwa i wykroczenia w szkołach oraz w ich obrębie występują stosunkowo rzadko i nie stanowią poważniejszego problemu. Jedną z patologii jest narkomania.

Polepszeniu uległ stan bezpieczeństwa na drogach. Stwierdzono 204 przestępstw drogowych, rok wcześniej było ich 238. Na drogach powiatu zginęło 13 osób w 45 wypadkach, rannych było 37 osób. Kierowcy spowodowali 669 kolizji.

 Do najgroźniejszych przyczyn wypadków drogowych zaliczyć należy nadmierną prędkość, nieudzielenie pierwszeństwa oraz błędy pieszych. Najczęstszymi przyczynami kolizji jest nieudzielenie pierwszeństwa przejazdu, niezachowanie bezpiecznej odległości oraz nadmierna prędkość.

Policja bardzo szybko reaguje na zdarzenia. W 2015 w terenie miejskim reagowała w 8 minut i 31 sekund.

- Reklama -

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.

Nowa Gazeta Biłgorajska nie bierze odpowiedzialności za treść komentarzy.