- Reklama -

Z młodzieżą o jej problemach

 
Jak uniknąć uzależnienia od seksu, alkoholu czy narkotyków? Jak radzić sobie z gniewem i presją rówieśników? Czym jest prawdziwa miłość i gdzie szukać autorytetów? O tym uczy młodzież Archipelag Skarbów – nietypowy i nowatorski program profilaktyczny realizowany w gminie Frampol.

 W ramach realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2018, finansowanego z budżetu gminy Frampol, uczniowie gimnazjum we Frampolu  w czerwcu uczestniczyli w projekcie profilaktycznym „Archipelag Skarbów”. „Archipelag Skarbów” jest wpisany do Systemu rekomendacji programów profilaktycznych i promocji zdrowia psychicznego, prowadzonego przez Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii, Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Ośrodek Rozwoju Edukacji i Instytut Psychiatrii i Neurologii. Program obejmował 8 godzin lekcyjnych w układzie dwóch mityngów i realizowany był przez firmę z Krakowa.

- Reklama -

W trakcie pierwszego mityngu realizowane były elementy wiedzy o miłości w kontekście zadań rozwojowych wieku dojrzewania. W trakcie drugiego mityngu bliżej omawiane były zagadnienia związane ze współżyciem seksualnym. Kierowana była do młodzieży wyraźna zachęta do wstrzemięźliwości od przedmałżeńskiego współżycia seksualnego. W sposób bardzo wyraźny przedstawiona była wiedza na temat niekorzystnego wpływu środków psychoaktywnych na zawieranie znajomości i budowanie relacji. Ukazana była siła presji rówieśniczej i sposoby asertywnego radzenia sobie z nią.

Jednym z elementów programu było spotkanie dla rodziców. Szczególny akcent położony był na umiejętności dobrej komunikacji, które są niezbędne w wychowaniu nastolatka. W trakcie spotkania podawane są wskazówki, jak rozmawiać z dorastającymi dziećmi o ich osobistych sprawach, w tym zagadnieniach miłości i seksualności.

Szkolenie dla Rady Pedagogicznej miało charakter wykładu urozmaiconego prezentacją multimedialną oraz dialogiem z uczestnikami. W trakcie szkolenia prezentowane były cele programu „Archipelag Skarbów”, wyniki badań nad młodzieżą wraz ze wskazówkami dotyczącymi szkolnej pracy profilaktycznej.

 

- Reklama -

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.

Nowa Gazeta Biłgorajska nie bierze odpowiedzialności za treść komentarzy.