Usługi krawieckie

- Reklama -

Z budżetem wychodzą do mieszkańców

Przypomnijmy. 29 czerwca br. radni Rady Miasta podjęli decyzję o ustaleniu regulaminu budżetu obywatelskiego. Mają na niego mieć wpływ mieszkańcy, którzy ukończyli już 16. rok życia. Będą oni mogli zgłaszać propozycje, a także głosować na te, które według nich miałyby być realizowane. Wówczas zaproponowano, aby w pierwszym tego typu budżecie na pomysły mieszkańców przeznaczyć kwotę 100 tys. zł. Wstępnie była proponowana kwota 50 tys. zł, jednak stwierdzono, że jest ona zbyt niska.

- Reklama -

Teraz to ruch leży po stronie mieszkańców. Zachęcam do zaglądania na miejską stronę www.bilgoraj.pl. Jest tam zakładka „budżet obywatelski”. Znajdują się tam wszelkie informacje. Do 15 listopada burmistrz jest zobowiązany do złożenia uchwały budżetowej Radzie Miasta. Tego dnia otwiera się również termin na składanie wniosków z propozycjami zadań, które można aplikować o umieszczenie w budżecie obywatelskim mówił skarbnik Roman Żuk. Informował, że w momencie złożenia projektu budżetu pojawi się kwota, jaką burmistrz planuje przeznaczyć na 2017 rok. Tłumaczył, że jest to pierwszy rok z budżetem obywatelskim w Biłgoraju. Jeśli będzie duże zainteresowanie i poparcie ze strony mieszkańców, będzie on rozwijany dodał.

Poparcie danego wniosku powinno zgłosić co najmniej 10 mieszkańców. Każdy mieszkaniec może poprzeć dowolną liczbę zadań zgłaszanych do budżetu obywatelskiego. Natomiast głosować można byłoby tylko na jeden projekt. Formularz zgłoszenia zadania należy złożyć w terminie od 15 do 30 listopada w biurze podawczym Urzędu Miasta. Propozycje złożone przez mieszkańców będą podlegały weryfikacji przez pracowników Urzędu Miasta. Będą oni sprawdzać, czy dane zadanie mieści się w katalogu zadań publicznych, aby można było zweryfikować kosztorys. Wyniki podane będą do weryfikacji za pośrednictwem strony internetowej Urzędu Miasta. Z zadań, które przeszły pozytywną weryfikację, utworzona będzie lista projektów, które zostaną poddane pod głosowanie mieszkańców. Kolejność zadań na liście ułożona będzie w drodze losowania, aby wszystkie wnioski miały takie same szanse. Głosowanie odbywać się będzie od 15 lutego do 15 marca. Będzie ono ważne, gdy weźmie w nim udział co najmniej 500 mieszkańców. Złożenie karty do głosowania nastąpi do urny znajdującej się w biurze podawczym Rady Miasta lub drogą pocztową. Do realizacji wybrane mają być te zadania, które uzyskały największą liczbę głosów, aż do wyczerpania puli środków przeznaczonych w danym roku na budżet obywatelski.

- Reklama -

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.

Nowa Gazeta Biłgorajska nie bierze odpowiedzialności za treść komentarzy.