- Reklama -

- Reklama -

XIII Spotkania Akademickie w Bukowinie

14 listopada w Bukowinie odbyły się XIII Spotkania Akademickie, organizowane przez Akademię Zamojską i Stowarzyszenie na rzecz Bukowiny.

- Reklama -

Główna część tegorocznego Spotkania Akademickiego w Bukowinie miała miejsce w kościele filialnym pw. Ofiarowania NMP. Wydarzenie rozpoczął dr hab. Paweł Skrzydlewski, prof. AZ. W swoim wykładzie pt. „Rola Akademii w formacji człowieka” rektor przywołał historię pierwszej akademii w historii nauki, którą założył Platon. Rektor wspomniał także poglądy Arystotelesa, Pitagorasa i Tomasza z Akwinu. Mówił o tym, że akademia przygotowuje światłych obywateli, którzy służą społeczeństwu. – Człowiek, który wie, staje się pożyteczny dla innych. (…) Do dobrego życia publicznego, prywatnego i rodzinnego jest potrzebna wiedza. Jeśli się nie wie, co jest dobre, nie można dobrze żyć. Jeśli się nie wie, na czym polega dobro wspólne w Ojczyźnie, to nie można tego dobra realizować i tworzyć prawa, które do tego dobra prowadzi – mówił prof. Paweł Skrzydlewski.
Po wykładzie odbyła się Msza św., a następnie uczestnicy wydarzenia udali się na drugą część Spotkania Akademickiego – występy kulturalno-patriotyczne.

urząd MArszałkowski projekt

W uznaniu wkładu Uczelni w promocję miejsca i przywrócenie tradycji, prezes Stowarzyszenia na rzecz Bukowiny Andrzej Fus wręczył prof. dr. hab. Waldemarowi Martynowi – pierwszemu rektorowi PWSZ w Zamościu, dr. hab. Andrzejowi Samborskiemu – rektorowi PWSZ/UPZ i kanclerzowi Uczelni Jerzemu Kornilukowi pamiątkowe grawertony „za przywrócenie tradycji pobytu profesorów Akademii Zamojskiej w kościele pw. Ofiarowania Najświętszej Maryi Panny, ufundowanego przez rektora Andrzeja Abreka i współorganizację Spotkań Akademickich w Bukowinie”.  W swoim wystąpieniu Jan Gałan ze Stowarzyszenia na rzecz Bukowiny podkreślał rolę wyróżnionych osób w organizację Spotkań Akademickich w Bukowinie, które mają już kilkunastoletnią historię.
Pierwsze Spotkania Akademickie w Bukowinie odbyły się 22 czerwca 2008 roku. Nastąpił wówczas symboliczny powrót profesorów do Bukowiny. Odbyło się wyjazdowe posiedzenie Senatu Uczelni, który podjął uchwałę pt. „Dziękczynienie akademickie, jako wotum Bogu i miejscowemu społeczeństwu za wielowiekowe wspieranie Akademii Zamojskiej”. Od tamtej pory wydarzenie w Bukowinie odbywa się co roku.
Bukowina była wsią należącą do kanclerza i hetmana wielkiego koronnego Jana Zamoyskiego. Kilka lat po założeniu Akademii Zamojskiej, kanclerz Jan Zamoyski przeznaczył Bukowinę, jako wieś, która dostarczała Akademii dochodów i była miejscem wypoczynku profesorów.

- Reklama -

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.

Nowa Gazeta Biłgorajska nie bierze odpowiedzialności za treść komentarzy.