XIII Biesiada Literacka

W obecności burmistrza miasta Janusza Rosłana, który patronuje Biesiadzie Literackiej i jest fundatorem czterdziestu statuetek "Łabędziego pióra", imprezę otworzył i gości powitał prezes BTL Marek Józef Szubiak.
W pierwszej części Piotr Flor przypomniał sesję wspomnieniową poświęconą zmarłemu 16 marca br. majorowi Stanisławowi Mazurowi. Rodowity biłgorajanin, od 1942 r. żołnierz Armii Krajowej ps. "Wrzos", obok działalności kombatanckiej zajmował się publicystyką i literaturą. Był autorem wspomnień zawartych w książce "Wspomnienie z tamtych lat". W 1998 r. napisał wiersz, który koresponduje z dalszą częścią biesiady poświęconej Piłsudskiemu, jako że mamy rok marszałka Józefa Piłsudskiego. Oto fragment:
"Ty coś walczył w myśl idei
Coś wykrzesał w swej nadziei
Pośród wojen, burz, zawiei
Dla nas jasne dni
Za to chwała! Chwała ci!"
O człowieku w Belwederze słów kilka, a właściwie wiele powiedział prezes BTL M. Szubiak. "…Pozostawił po sobie ogromną ilość przemówień, powiedzeń, które na trwałe zapisane są w literaturze: "być zwyciężonym i nie ulec – to zwycięstwo. Zwyciężyć i spocząć na laurach – to klęska", albo: "Naród, który nie szanuje swej przeszłości, nie zasługuje na szacunek teraźniejszości i nie ma prawa do przyszłości". Nic zatem dziwnego, że niekiedy marszałek jako swój zawód podawał – literat. Józefa Piłsudskiego potomni znają jako twórcę legionów, architekta niepodległości i zwycięskiego wodza wojny polsko-bolszewickiej. Marszałek nie lubił wielkich zgromadzeń i balów – lubił przyrodę i samotne spacery.
Drugą część teatru wyobraźni poświęcono Stefanowi Knappowi, biłgorajaninowi, artyście malarzowi światowej sławy, autorowi autobiografii "Kwadratowe słońce" (jeszcze do nabycia) wydanej przez Biłgorajskie Towarzystwo Regionalne. Warto obejrzeć wystawę twórczości zasłużonego dla naszego miasta artysty w Muzeum Ziemi Biłgorajskiej.
Przy okazji tej wystawy (do końca grudnia) można obejrzeć kilka filmów zrealizowanych w Biłgoraju, których bohaterem jest Stefan Knapp. Polecam skromny, ale ważny dla nas biłgorajan wernisaż "Urodziłem się w Biłgoraju" do obejrzenia, a do nabycia katalog wystawy prezentowanej w muzeum.
W trzeciej części biesiady literackiej odbył się finał konkursu "O łabędzie pióro". Statuetki wręczali fundator – burmistrz miasta Janusz Rosłan oraz prezes BTL Marek J. Szubiak. W dziale "publicystyka regionalna" przyznano dwie równorzędne nagrody:
I laureatka – Maria Działo to biłgorajanka, nauczycielka, publicystka. Pisze od 2003 r. Redaguje "Zeszyty Osuchowskie"  – rocznik poświęcony wydarzeniom II wojny światowej i walczącym z najeźdźcą partyzantom. Współredaguje biuletyn GOK w Łukowej "Goniec Łukowski" – wydano ponad 110 numerów. Pismo poświęcone jest wydarzeniom i uroczystościom rocznicowym, a także zachowaniu dziedzictwa kulturowego i regionalnego. Maria Działo jest również autorką wystaw opisujących wydarzenia historyczne na terenie gminy Łukowa i czołową aktorką teatru amatorskiego przy BCK.
II laureatka – Wiesława Kubów to nauczycielka i działaczka kultury. Jest dyrektorem GOK w Łukowej. Jej osiągnięcia to prace w zakresie zwyczajów i obrzędów regionalnych: "Łukowskie cechy gwarowe w pieśniach", "Zespoły śpiewacze i ich członkowie". Jest autorką zbiorów najstarszych pieśni łukowskich – weselnych, pasyjnych, dunajowych i kolęd. Od 2001 r. redaguje biuletyn "Goniec Łukowej". Publikuje liczne artykuły o obrzędach ludowych, zabytkowych, sakralnych oraz o osiągnięciach twórców ludowych.
III laureat to znany i lubiany twórca kapeli podwórkowej "Wygibusy" Jan Szymaniak. Pochodzi z Glinisk. Jest nauczycielem muzyki. Od 1986 r pracuje w Biłgoraju jako muzyk zespołu tańca ludowego "Tanew". W 1991 r. utworzył kapelę podwórkową, dla której napisał ok. 100 piosenek (teksty i muzykę) charakterystycznych dla folkloru miejskiego. Wśród piosenek o wydarzeniach i postaciach zapamiętałem: "Biłgorajskie tango", "Tango z teściową", "Festyn w Biłgoraju", "Zabawa w Dereźni" i wiele innych. Za działalność muzyczną i kompozytorską otrzymał tytuł "Zasłużony dla miasta Biłgoraj" (2014 r.).
Na zakończenie imprezy – biesiady – kapela podwórkowa "Wygibusy" pod kierunkiem laureata Janka Szymaniaka dała piękny minikoncert owacyjnie przyjęty przez rozbawioną i rozśpiewaną publiczność. Jeszcze raz podkreślam, że w ciągu 13 lat trwania konkursu nagrodzono "Łabędzim piórem" 40 laureatów, autorów popularyzujących literaturę i publicystykę jako trwały wkład w kulturę Ziemi Biłgorajskiej.
Na zakończenie chciałbym zareklamować 14. wydawnictwo BTL – "Aspekty". Czytelnicy znajdą tu wiele interesujących artykułów. Wymienię poetów piszących od dawna w "Aspektach": Jan Marian Obszyński, Krystyna Żmuda, Emilia Kozak, Piotr Flor i inni. Publicystykę przedstawia Marek Szubiak – "Czas marszałka – ku niepodległości", Piotr Flor – "Epitafium dla inż. Stanisława Szafnickiego (1891-1967), Andrzej Miazga – "Historia wspomnieniem pisana", Jan Kowal "Biłgorajczyk" – "Sztubackie wspomnienia" (1956-60), Wacław Żmudzki – "Sianokos" cz. I i wiele innych. Zapewniam, to świetna lektura.
Kazimierz Szubiak

- Reklama -

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.

Nowa Gazeta Biłgorajska nie bierze odpowiedzialności za treść komentarzy.