- Reklama -

Wzajemna pomoc

 
 

Podczas ostatniej sesji Rady Miasta Biłgoraj radni udzielili pomocy finansowej powiatowi biłgorajskiemu i miastu Zamość. Jak co roku 20 tys. zł samorząd miasta przeznaczył na działalność statutową Młodzieżowego Domu Kultury w Biłgoraju. Tyle samo trafiło do samorządu powiatu na dofinansowanie projektu pn: "Plenerowa, otwarta strefa aktywności w osiedlu Puszcza Solska w mieście Biłgoraj z lokalizacją przy Zespole Szkół Specjalnych w Biłgoraju". Samorząd miasta dołoży również do budowy dróg powiatowych na terenie miasta. O inwestycje te mieszkańcy prosili od lat. 230 tys. zł zostanie przeznaczone na współfinansowanie budowy al. 400-lecia na odcinku gruntowym. Miasto dołoży do budowy ul. Sitarskiej na odcinku gruntowym oraz modernizacji na odcinku do skrzyżowania z al. 400-lecia w kwocie 170 tys. zł. Natomiast 200 tys. zł zostaje przeznaczone na długo wyczekiwaną przebudowę skrzyżowania ul. Nadstawnej z ul. Lubelską w Biłgoraju. Zadania te miały być realizowane w minionym roku, jednak okazało się, że zabezpieczone środki finansowe nie pozwalają na ich wykonanie. – W ubiegłym roku te zadania nie mogły być realizowane, bo kwoty zabezpieczone były niewystarczające. Podawane kwoty w przetargach przewyższały założenia kosztorysowe. Starosta postanowił, aby zadania te przenieść na rok kolejny – mówi burmistrz Janusz Rosłan.

Jak co roku pomoc finansowa trafiła również do Zamościa. Radni wsparli kwotą 1200 zł funkcjonowanie schroniska dla bezdomnych zwierząt. Burmistrz wyjaśnia, że nie dotyczy to dostarczenia psów do schroniska, lecz współfinansowania bieżącego utrzymania ośrodka. – Jest to składka gmin, które korzystają z pomocy schroniska. Za każdego dostarczonego psa płacimy 1800 zł brutto – mówi burmistrz.

Radni wsparli również funkcjonowanie Ośrodka dla Osób Nietrzeźwych w Zamościu. Trafi do niego 20 tys. zł. Niestety, w minionym roku, ponad 80 mieszkańców miasta skorzystało z usług izby wytrzeźwień. Bardzo często od tych osób nie można w żaden sposób wyegzekwować kosztów noclegu. Koszty te pokrywa samorząd.

- Reklama -

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.

Nowa Gazeta Biłgorajska nie bierze odpowiedzialności za treść komentarzy.