- Reklama -

Wysyp inwestycji

 

Twa realizacja jednego z zadań wyłonionych w ramach budżetu obywatelskiego: "Łączymy pokolenia – siłownia dla dzieci, dorosłych i seniorów". Inwestycję, która ma być zakończona w listopadzie, realizuje firma z Jarosławia. Całość będzie kosztować ponad 190 tys. zł. Taki sam czas na wykonanie inwestycji ma wykonawca ul. Ligi Obrony Kraju. Wartość zadania oszacowana została na kwotę 129 tys. zł.  

2 października zostały ogłoszone wyniki kwalifikacji wniosków złożonych w ramach Rządowego Programu Aktywna tablica na udzielenie finansowego wsparcia na zakup pomocy dydaktycznych dla szkół podstawowych zlokalizowanych na terenie miasta. Wszystkie zgłoszone do programu szkoły otrzymają dofinansowanie na zakup dwóch tablic interaktywnych dwóch projektorów i dwóch zestawów nagłaśniających.  

W październiku został przekazany wykonawcy plac budowy zadania "Budowa parkingu przy dworcu PKS oraz modernizacja nawierzchni ul. Pocztowej". Wykonawcą zadania jest firma z  Korczowa. Inwestycja kosztować będzie 1 mln 183 tys. zł. Prace potrwają do końca lipca 2018 roku. 

 W październiku dostarczono meble w ramach zadania "Przedszkola Samorządowe w Biłgoraju przyjazne dzieciom". W każdym przedszkolu zamontowano 6 zestawów mebli. Był to ostatni etap wykonywanych prac w ramach całego projektu. Wartość tego projektu to 1 mln zł 730 zł. 

- Reklama -

Zakończono modernizację chodników przy ul. Pojaska. Zadanie realizowała firma z Panasówki, a jego koszt wyniósł 95 tys. zł. Wykonano 368 mkw. chodników z kostki brukowej oraz około 242 mkw. zatok postojowych i zjazdów również z kostki brukowej. Czyszczono cieki wodne w parku Nowakowskiego. Wartość zadania to blisko 20 tys. zł. 

Władze miasta ogłosiły postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na realizację projektu pn.: "Wykorzystanie energii przyjaznej środowisku poprzez montaż instalacji solarnych i kotłów na biomasę w Biłgoraju". Otwarcie ofert nastąpi 28 listopada br.

Zmodernizowany zostanie budynek Urzędu Miasta Biłgoraj przy ul. Kościuszki 13 oraz przyległy parking. Wybrana oferta opiewa na kwotę ponad 759 tys. zł.  Zakupionych zostanie również 11 zestawów komputerowych za kwotę 34 496 zł oraz 11 licencji Office 2016 za ponad 15 tys. zł. 20 września br. ogłoszone zostało postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na odbiór odpadów komunalnych w 2018 r. Otwarcie ofert nastąpi 14 listopada br.

Przeprowadzono prace remontowe bramy wjazdowej, furtki oraz pozostałości ogrodzenia na terenie parku podworskiego im. Stanisława Nowakowskiego w Biłgoraju. Zakres prac remontowych obejmował: zabezpieczenie zawiasów bramy przed wysuwaniem ze słupów kamiennych, regulację zawiasów w celu umożliwienia zamykania bramy, wykonanie spawów oderwanych i pękniętych elementów bramy, furtki i ogrodzenia. Nastąpiło czyszczenie metodą piaskowania wszystkich elementów metalowych bramy, furtki i przęseł ogrodzenia. Pomalowano elementy farbą podkładową oraz nawierzchniową w kolorze czarnym. Naprawiono przechylony słupek z piaskowca. Wartość wykonanych prac wyniosła 4600 zł brutto.

 Z okazji Wszystkich Świętych i Dnia Zadusznego przystrojono groby żołnierskie oraz miejsca pamięci narodowej na terenie miasta Biłgoraj. Na krzyżach grobów umieszczono 176 szt. wieńców bez wypełnionych środków. Natomiast 20 wieńców pełnych umieszczono na pomnikach. Kosztowało to 4 200 zł brutto.

  Wykonano 18 szt. tablic z nazwą ulicy, w tym  8 szt. wymieniono w związku ze zmianą nazw ulic. Przekazano je do zamontowania Miejskiej Służbie Drogowej. Pozostałe tablice zostaną zamontowane przy ul. Poniatowskiego po zakończeniu inwestycji. Zadanie kosztowało blisko 3 tys. zł. 

 

- Reklama -

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.

Nowa Gazeta Biłgorajska nie bierze odpowiedzialności za treść komentarzy.