- Reklama -

- Reklama -

- Reklama -

Wystartuj po stypendium. Nawet 1500 zł miesięcznie

Tyle otrzymają najlepsi sportowcy z terenu Lubelszczyzny. Z dniem 1 stycznia br. ruszył nabór wniosków o przyznanie stypendiów sportowych dla osób fizycznych za wyniki osiągnięte w 2021 roku. Chętni mają czas do końca stycznia.

O wsparcie mogą ubiegać się sportowcy do 27. roku życia, zrzeszeni w klubach i związkach sportowych na terenie województwa lubelskiego. Warunkiem ubiegania się o stypendium jest złożenie wniosku wraz z wymaganymi załącznikami. Dokumenty należy składać do 31 stycznia br.

– Stypendium sportowe ma na celu wsparcie finansowe szczególnie uzdolnionych sportowców, a także promowanie najlepszych w regionie zawodników. Taka pomoc częściowo rekompensuje potrzeby materialne zawodników, co może przełożyć się na uzyskiwane przez nich wyniki oraz wpłynąć na rozwój sportowej kariery – mówi marszałek województwa lubelskiego Jarosław Stawiarski.

- Reklama -

Stypendium sportowe województwa lubelskiego może być przyznane osobie fizycznej, która spełnia łącznie wymienione warunki:
1) w roku poprzedzającym przyznanie stypendium osiągnęła jeden z wyników sportowych, tj.:
• zajęła miejsce 1-8 w igrzyskach olimpijskich/paraolimpijskich;
• zajęła miejsca 1-3 w igrzyskach głuchych w sportach i konkurencjach objętych programem igrzysk olimpijskich/paraolimpijskich;
• zajęła miejsca 1-3 w światowych igrzyskach olimpiad specjalnych w sportach
i konkurencjach objętych programem igrzysk olimpijskich/paraolimpijskich;
• zajęła miejsca 1-3 w Mistrzostwach Świata seniorów, młodzieżowców, juniorów, juniorów młodszych (kadetów) w sportach i konkurencjach objętych programem igrzysk olimpijskich/paraolimpijskich;
• zajęła miejsca 1-3 w Mistrzostwach Europy seniorów, młodzieżowców, juniorów, juniorów młodszych (kadetów) w sportach i konkurencjach objętych programem igrzysk olimpijskich/paraolimpijskich;
• zajęła miejsca 1-3 w Mistrzostwach Polski seniorów, młodzieżowców, juniorów, juniorów młodszych (kadetów) w sportach i konkurencjach objętych programem igrzysk olimpijskich/paraolimpijskich.
2) w chwili osiągnięcia wyniku sportowego nie ukończyła 27. roku życia;
3) uprawia sport i konkurencję objętą programem igrzysk olimpijskich/paraolimpijskich;
4) zobowiąże się do realizacji przedłożonego programu przygotowań oraz do udziału
w zawodach głównych roku w okresie pobierania stypendium;
5) zamieszkuje na terenie województwa lubelskiego;
6) na dzień składania wniosku reprezentuje województwo lubelskie.
Wnioski o przyznanie stypendium może złożyć:
• kandydat do stypendium, a w przypadku osoby niepełnoletniej rodzic lub jego prawny opiekun;
• klub sportowy, którego kandydat do stypendium jest członkiem;
• związek sportowy właściwy dla danego sportu.

Termin składania wniosków upływa 31 stycznia br. Rozpatrzenie wniosków nastąpi do dnia 31 marca br. Kwoty stypendiów są uzależnione od osiągniętych wyników sportowych i wynoszą
od 100 zł do 1500 zł miesięcznie. Wnioski można składać osobiście w Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego lub wysłać pocztą na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie,  ul. Artura Grottgera 4,  20-029 Lublin.

- Reklama -

- Reklama -

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.

Nowa Gazeta Biłgorajska nie bierze odpowiedzialności za treść komentarzy.