- Reklama -

Wyrusz na pielgrzymi szlak

Niebawem rusza 36. Piesza Pielgrzymka na Jasną Górę. Pielgrzymka to czas modlitwy, wyciszenia, adoracji Najświętszego Sakramentu, czas śpiewu, radości, spotkania ciekawych ludzi. Kilkaset osób z diecezji zamojsko-lubaczowskiej zmierza do Jasnogórskiej Pani, aby zawierzyć jej swoje bolączki, prosić o łaski, a także dziękować za dary, jakich doświadczyli w życiu. Nie bez powodu pielgrzymkę nazywamy rekolekcjami w drodze.

Pielgrzymi wyruszą z Zamościa 2 sierpnia, do Biłgoraj przybędą 3 sierpnia. W tym roku rekolekcjom w drodze towarzyszyć będzie hasło „Prowadź Nas Duchu Święty”.


Do uczestnictwa w pielgrzymce zachęca ks. Michał Moń, Dyrektor Pieszej Pielgrzymki Zamojsko-Lubaczowskiej na Jasną Górę. – Rozpoczyna się czas wakacji i urlopów. Jest to wspaniałą okazja do tego, by odchodząc od zwykłych codziennych zajęć i obowiązków, umocnić relację z Bogiem. Na początku sierpnia wyruszy kolejna Piesza Pielgrzymka Zamojsko-Lubaczowska na Jasną Górę. Pielgrzymi wyjdą najpierw z Bełza na Ukrainie, a następnie z Zamościa, Lubaczowa, Tomaszowa Lubelskiego i Biłgoraja, aby 14 sierpnia wspólnie stanąć przed obliczem Jasnogórskiej Matki. Poszczególne grupy pielgrzymów, choć rozpoczynają swoją drogę w różnych miejscach, dzielą to samo pragnienie: pogłębienia więzi z Bogiem, oddania czci Matce Zbawiciela i wzrostu w chrześcijańskiej miłości wobec bliźniego – podkreśla.

- Reklama -

Co roku w naszej diecezjalnej pielgrzymce uczestniczy wielu wiernych. Wśród nich są osoby w różnym wieku, począwszy od małych dzieci, aż po ludzi starszych. Pielgrzymi wędrują podzieleni na grupy, którym przewodzą kapłani, wspierani przez alumnów naszego seminarium, a także przez osoby świeckie pełniące różne funkcje. -Pielgrzymka to nie tylko zwykła wędrówka, zwiedzanie, ale swego rodzaju rekolekcje. Każdego dnia pielgrzymi słuchają konferencji, których temat nawiązuje do aktualnego programu duszpasterskiego Kościoła. W tym roku, idąc pod hasłem „Prowadź nas Duchu Święty”, będziemy odkrywali osobę Ducha Świętego i Jego dary. Co najważniejsze, codziennie sprawowana jest Eucharystia z homilią, każda grupa na jednym z etapów ma możliwość Adoracji Chrystusa Eucharystycznego. Pielgrzymi przez całą drogę mają okazję do spowiedzi. Wspólne wędrowanie, połączone z modlitwą, zbliża ludzi do Boga i do siebie nawzajem. Dzięki temu podczas pielgrzymki tworzy się wielka rodzina wiary. Rodzina ta obejmuje nie tylko tych, którzy wędrują. Jej częścią są też osoby niepełnosprawne, starsze, chore i te, które z różnych przyczyn rodzinnych i zawodowych nie mogą iść pieszo na Jasną Górę, ale biorą udział w duchowym pielgrzymowaniu. Swoją modlitwą i ofiarą wspierają pątników – mówi.

Czym jest pielgrzymka i dlaczego warto wyruszyć w drogę?

Pielgrzymowanie jest oderwaniem się od codziennych zajęć. Daje okazję do radosnego doświadczenia spotkania z Bogiem. Pielgrzymka ma także charakter pokutny. Jest drogą nawrócenia i powinna prowadzić do przemiany życia. Ma ponadto wymiar apostolski, ponieważ wędrowanie pielgrzymów stanowi wyraźne świadectwo wiary, składane wobec spotkanych ludzi. Na pielgrzymce, tak jak w codziennym życiu, doświadczamy radości i trudu, chwil odpoczynku i zmęczenia, zapału i zniechęcenia. Uświadamiamy sobie, że nie wystarczą ludzkie siły, ale że potrzebujemy Boga i Jego łaski. Na pielgrzymce rozpoznajemy też, iż każdą drogę łatwiej pokonuje się we wspólnocie, a więc że potrzebny jest nam drugi człowiek i że my jesteśmy potrzebni innym. Pielgrzymka daje okazję do służenia sobie nawzajem dobrym słowem, uśmiechem, pomocą, ale i rozmaitymi otrzymanymi od Boga darami i talentami. Wreszcie w czasie pielgrzymki możemy się również przekonać, że w każdej drodze – i tej pielgrzymkowej i tej życiowej – najważniejsze jest to, aby nie stracić z oczu celu wędrówki.

- Reklama -

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.

Nowa Gazeta Biłgorajska nie bierze odpowiedzialności za treść komentarzy.