- Reklama -

Wypłacili „czternastki” nauczycielom

Jeśli nauczyciel o danym stopniu awansu zawodowego nie osiągnie w ciągu roku średniej wynagrodzenia, wówczas samorząd musi do danej kwoty dopłacić. W tym roku samorząd gminy Turobin wypłacił nauczycielom w szkołach podległych powiatowi wyrównania na kwotę blisko 16 tys. zł.

Na podstawie art. 30a ustawy Karta nauczyciela organ prowadzący szkoły przeprowadza analizę wynagrodzeń nauczycieli w odniesieniu do średnich wynagrodzeń ustalonych dla nauczycieli w Karcie. Analizy dokonuje się w odniesieniu do poszczególnych stopni awansu zawodowego. Wysokość wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela uzależniona jest od stopnia awansu zawodowego, posiadanych kwalifikacji oraz wymiaru zajęć obowiązkowych, a wysokość dodatków odpowiednio od okresu zatrudnienia, jakości świadczonej pracy i wykonywania dodatkowych zadań lub zajęć, powierzonego stanowiska lub sprawowanej funkcji oraz trudnych lub uciążliwych warunków pracy.

- Reklama -

Do 20 stycznia każdego roku samorządy muszą dokonać analizy wynagrodzeń na każdym stopniu awansu. Jeśli jest różnica między wynagrodzeniem osiąganym a średnim wynagrodzeniem dla danego stopnia, należy tę różnicę wypłacić w postaci dodatku uzupełniającego. W szkołach prowadzonych przez samorząd powiatu występują tylko dwa stopnie awansu, w których nauczyciele nie osiągają średnich. U nauczycieli stażystów jest to niewielka kwota – 898 zł. Natomiast u nauczycieli dyplomowanych była to kwota ponad 15 tys. zł.

Kwoty zostały odpowiednio podzielone pomiędzy szkoły i placówki, i wypłacone nauczycielom w terminie wynikającym z ustawy. Kwota, jaką otrzymał dany nauczyciel, zależała od stopnia jego awansu zawodowego oraz wymiaru czasu pracy. Organ prowadzący sumuje wszystkich nauczycieli, następnie dzieli na stopnie awansu zawodowego. Przydzielenie kwoty zależy również od wymiaru zatrudnienia. Nauczyciel zatrudniony na pełen etat otrzymał pełny dodatek, jeśli będzie to wymiar mniejszy, dodatek również będzie niższy.

 

- Reklama -

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.

Nowa Gazeta Biłgorajska nie bierze odpowiedzialności za treść komentarzy.