- Reklama -

- Reklama -

- Reklama -

Wypełnij ankietę i oceń GOKSiR

- Reklama -

Ankieta dotycząca analizy popytu na działalność kulturalną Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Biszczy dostępna jest na stronie samorządu. „Szanowni Państwo, zwracamy się z prośbą o udział w badaniu zainteresowania i zapotrzebowania na nowe produkty i usługi kulturalne oferowane przez Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Biszczy” – czytamy na wstępie. „Przeprowadzona analiza i wyniki badania posłużą nam do zdefiniowania Państwa potrzeb oraz popytu na wzbogaconą i poszerzoną ofertę kulturalną oraz aplikowanie o środki finansowe na przebudowę Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Biszczy w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 7 Ochrona dziedzictwa kulturowego i naturalnego, działanie 7.1 Dziedzictwo kulturowe i naturalne” – włodarze wyjaśniają cel przeprowadzanej analizy. 

W ankiecie jest kilka pytań. Oto niektóre z nich:  Z którymi miejscami, atrakcjami kojarzy się Panu/Pani Gmina Biszcza? Jak często odwiedza Pan/Pani Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Biszczy? Czy zadowala Pana/Panią obecny stan techniczny i użytkowy Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Biszczy? Jakiego rodzaju imprez kulturalnych/zajęć brakuje Panu/Pani w ofercie GOKSiR? Czy remont budynku GOKSiR oraz zagospodarowanie terenu wokół będzie miał wpływ na to, że odwiedzi Pan/ Pani to miejsce częściej?

urząd MArszałkowski projekt

Ankieta jest konsekwencją zmiany planów dotyczących pozyskania środków na remont GOKSiR-u. Mówił o tym wójt gminy, który wspomniał, że na budynki użyteczności publicznej, czyli urząd gminy, szkoła w Bukowinie, ośrodek zdrowia czy właśnie ośrodek kultury, jest już wykonywana dokumentacja techniczna. Początkowo wszystkie te budynki miały być ujęte w jednym wniosku. – Podjęliśmy decyzję, że wniosek na budynek Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji będzie składany do innego działania, ponieważ chcemy ten budynek rozbudować szerzej, nadbudować go, do tego wybudować garaż, tak aby był bardziej funkcjonalny – mówił Zbigniew Pyczko, wyjaśniając, że z działania „Dziedzictwo kulturowe i naturalne” można uzyskać większe dofinansowanie i na szerszy zakres prac. – Co ważne, jesteśmy w przedsięwzięciu „Aktywne Roztocze”, gdzie jest 37 samorządów od Tomaszowa Lubelskiego, po Janów Lubelski i Biłgoraj, wszystkie niemal gminy. Była możliwość uzyskania tutaj 10 punktów dodatkowych na ten GOKSiR. To jest bardzo ważne – podkreślał wójt, zaznaczając, że nabór wniosków na termomodernizację pozostałych budynków będzie ogłoszony na przełomie sierpnia i września, choć termin ten nie jest pewny.  

- Reklama -

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.

Nowa Gazeta Biłgorajska nie bierze odpowiedzialności za treść komentarzy.