- Reklama -

- Reklama -

- Reklama -

Pokazali piękno Ziemi Biłgorajskiej

4 grudnia br. rozstrzygnięty został Powiatowy Konkurs o Ziemi Biłgorajskiej, który w tym roku miał inną formę niż w latach ubiegłych, gdyż nie sprawdzał wiedzy uczestników o powiecie biłgorajskim, ale odkrywał ich umiejętności, zdolności i talenty.

– Zadaniem uczniów  klas młodszych szkół podstawowych było wykonanie  prac plastycznych pod hasłem “Piękno Ziemi Biłgorajskiej”, a uczniów klas starszych i szkół ponadpodstawowych prezentacji multimedialnych nt. “Walory przyrodniczo-kulturowe Ziemi Biłgorajskiej” mówi Małgorzata Palikot ze Szkoły Podstawowej w Dereźni.

Celem konkursu było promowanie walorów przyrodniczych i kulturowych Ziemi Biłgorajskiej, rozwijanie zainteresowań krajoznawczo-turystycznych i regionalno-historycznych, doskonalenie umiejętności samodzielnego poszukiwania, gromadzenia i selekcji informacji, rozwijanie zamiłowań plastycznych, talentów i pasji uczniów, inspirowanie  do kreatywności i inwencji twórczej.

Oceny 20 prac plastycznych dokonała komisja konkursowa w składzie: Zofia Bielak, dyrektor SP w Dereźni Solskiej – przewodnicząca; Celina Skromak, dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Biłgoraju – członek; Maria Kawalec, przedstawiciel Gminnej Biblioteki Publicznej w Biłgoraju – członek. Głównymi kryteriami oceny  była  zgodność z tematem,  ogólny wyraz artystyczny oryginalność, pomysłowość oraz estetyka pracy.

Nagrodzono prace następujących uczniów:

I miejsce: Szymon Nowiński, Magdalena Hałajko, Anna Klucha ze Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Księżpolu – opiekun Halina Barska; Laura Rapa ze Szkoły Podstawowa im. Papieża Jana Pawła II w Dereźni Solskiej – opiekun Marta Rapa.

II miejsce: Kamila Kołodziej ze Szkoły Podstawowej w Korczowie – opiekun Dorota Lisiecka; Maja Łokaj z Publicznej Szkoły  Podstawowej  im. Powstania Styczniowego w Potoku Górnym – opiekun Beata Hacia; Liliana Wasąg  ze Szkoły Podstawowej nr 1 im. Sługi Bożego Księdza Prymasa Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Biłgoraju – opiekun Anna Wołoszyn.

III miejsce: Michał Wasyluk, Magdalena Knap ze Szkoły Podstawowej im. Zofii Krawieckiej w Majdanie Starym – opiekun Grażyna Rymarz; Martyna Kaczor ze Szkoły Podstawowej nr 1 im. Sługi Bożego Księdza Prymasa Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Biłgoraju – opiekun Urszula Olczyńska; Hubert Krajewski  ze Szkoły Podstawowej im. Papieża  Jana Pawła II w Dereźni Solskiej – opiekun Anna Rębacz.

Wyróżnienie: Nikola  Lipiec z Publicznej Szkoły  Podstawowej im. Powstania Styczniowego w Potoku Górnym – opiekun Anna Lipiec; Marcelina Knap ze Szkoły Podstawowej  nr 1 im. Sługi Bożego Księdza Prymasa Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Biłgoraju – opiekun Renata Martyka; Izabela Pogorzelec ze Szkoły Podstawowej  nr 1 im. Sługi Bożego Księdza Prymasa Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Biłgoraju – opiekun Danuta Kutryn; Marcin Kołpa ze Szkoły Podstawowej im. Papieża Jana Pawła II w Dereźni Solskiej – opiekun Anna Rębacz.

Do konkursu zgłoszono 26 prezentacji multimedialnych, 18 w kategorii  uczniów szkoły podstawowej i 8 w kategorii  uczniów szkół ponadpodstawowych.

Prezentacje  oceniała komisja konkursowa w składzie: Marian Kurzyna, prezes Oddziału PTTK w Biłgoraju – przewodniczący; Celina Skromak, dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Biłgoraju – członek; Tomasz Brytan, przedstawiciel Muzeum Ziemi Biłgorajskiej – członek. Komisja Konkursowa oceniała wartość merytoryczną i techniczną pracy, a także prezentację tematu w sposób interesujący, twórczy i innowacyjny.

Wyniki w kategorii uczniów szkół podstawowych:

- Reklama -

I miejsce: Agnieszka Żuk (Szkoła Podstawowa nr 1 im. Sługi Bożego Księdza Prymasa Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Biłgoraju – opiekun Danuta Kutryn); Klaudia Antosz (Szkoła Podstawowa im. Papieża Jana Pawła II w Dereźni Solskiej – opiekun Małgorzata Palikot); Jakub Zyń (Szkoła Podstawowa w Korczowie – opiekun Dorota Lisiecka).

II miejsce: Oliwia Łokaj (Publiczna Szkoła Podstawowa im. Powstania Styczniowego w Potoku Górnym – opiekun Beata Hacia); Alicja Kaziród (Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Księżpolu – opiekun Tomasz Żuk); Aleksandra Chyl (Szkoła Podstawowa w Smólsku Dużym – opiekun Danuta Kutryn).

III miejsce: Ilona Jaskowska, Kamila Różańska (Szkoła Podstawowa im. Papieża Jana Pawła II w Dereźni Solskiej – opiekun Małgorzata Palikot); Mateusz Typko (Szkoła Podstawowa nr 5 im. Księdza Jana Twardowskiego w Biłgoraju – opiekun Alina Typko).

Wyróżnienie: Karolina Kubatek (Szkoła Podstawowa nr 1 im. Sługi Bożego Księdza Prymasa Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Biłgoraju – opiekun Małgorzata Kubatek); Szymon Rudnicki (Szkoła Podstawowa nr 1 im. Sługi Bożego Księdza Prymasa Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Biłgoraju – opiekun Danuta Kutryn); Aleksandra Mełges (Szkoła Podstawowa nr 1 im. Sługi Bożego Księdza Prymasa Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Biłgoraju – opiekun Edyta Borowiec i Ewa Iwańczyk).

Wyniki w kategorii uczniów szkół ponadpodstawowych:

I miejsce: Hubert Bzdyra (Regionalne Centrum Edukacji Zawodowej w Biłgoraju – opiekun Marzena Paszko).

II miejsce: Beata Pawlicha (Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Biłgoraju – opiekun Beata Pieczonka); Anna Ohirko (Zespół Szkół Budowlanych i Ogólnokształcących w Biłgoraju – opiekun Dariusz Pyzio).

III miejsce: Aleksandra Pintal (Regionalne Centrum Edukacji Zawodowej w Biłgoraju – opiekun Marzena Paszko).

Wyróżnienie: Natalia Swacha (Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Biłgoraju – opiekun  Beata Pieczonka); Ewelina Nakapała (Zespół Szkół Budowlanych i Ogólnokształcących w Biłgoraju – opiekun Dariusz Pyzio).

Organizacja konkursu możliwa była dzięki wsparciu finansowemu i rzeczowemu udzielonemu przez Starostwo Powiatowe w Biłgoraju i Wójta Gminy Biłgoraj. Współorganizatorzy konkursu to Oddział Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego w Biłgoraju i Szkoła Podstawowa im. Papieża Jana Pawła II w Dereźni Solskiej.

Laureaci konkursu otrzymali nagrody książkowe, a wszyscy uczestnicy pamiątkowe dyplomy. Organizatorzy składają podziękowania uczestnikom konkursu oraz ich opiekunom za pomoc i wspieranie swoich wychowanków w tworzeniu niezwykle oryginalnych i wartościowych prac.

 

- Reklama -

- Reklama -

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.

Nowa Gazeta Biłgorajska nie bierze odpowiedzialności za treść komentarzy.