- Reklama -

- Reklama -

Wybrano nowe władze Powiatowej Rady Rynku Pracy

3 lutego w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Biłgoraju odbyło się pierwsze posiedzenie Powiatowej Rady Rynku Pracy kadencji 2021-2025.

Podczas posiedzenia wybrano nowe władze, przewodniczącym został Tomasz Rogala, natomiast  wiceprzewodniczącym Piotr Kiełbasa. W trakcie posiedzenia  podsumowano sytuację na lokalnym rynku pracy w 2020 roku, jak również zaopiniowano opracowane przez Powiatowy Urząd Pracy w Biłgoraju propozycje przeznaczenia środków Funduszu Pracy będących w dyspozycji powiatu biłgorajskiego na 2021 r. Przedstawiono sprawozdanie z wykorzystania środków Funduszu Pracy za 2020 r., zapoznano się z planem pracy PRRP na 2021 rok oraz omówiono sytuację na lokalnym rynku pracy na koniec 2020 roku.

W skład nowej rady weszli:

Zbigniew Ryba – przedstawiciel organizacji związkowej,

Monika Buczko – przedstawiciel organizacji związkowej,

Zdzisław Hułas – przedstawiciel pracodawców,

Beata Strzałka – przedstawiciel stowarzyszenia,

Danuta Sobaszek – przedstawiciel stowarzyszenia,

Marta Bury – przedstawiciel fundacji,

- Reklama -

Maria Skóra – przedstawiciel samorządu terytorialnego,

Bogdan Kowalik – przedstawiciel samorządu terytorialnego,

Tomasz Rogala – przedstawiciel samorządu powiatowego,

Piotr Kiełbasa – przedstawiciel izb rolniczych.

Powiatowa Rada Rynku Pracy jako organ opiniodawczo-doradczy starosty ogrywa istotną rolę w kreowaniu polityki lokalnego rynku pracy. Zakres działania Rady jest szeroki. Szczegółowo określa go ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

Opinie rady są dla nas bardzo cenne z uwagi na to, że w jej skład wchodzą przedstawiciele różnych środowisk, którzy mogą różnie postrzegać potrzeby lokalnego rynku pracy, a tym samym mieć różne wyobrażenie w zakresie podejmowanych inicjatyw i przedsięwzięć służących poprawie sytuacji na rynku pracy w naszym powiecie – mówi Danuta Łagożna, dyrektor PUP w Biłgoraju.

Do najistotniejszych zadań Rady należy ocena racjonalności gospodarki środkami Funduszu Pracy oraz opiniowanie opracowanych przez powiatowy urząd pracy propozycji przeznaczenia środków Funduszu Pracy będących w dyspozycji samorządu powiatu i sprawozdań z ich wykorzystania. Rada ocenia również okresowe sprawozdania z działalności powiatowego urzędu pracy i wydaje opinie w sprawach dotyczących szkolenia zawodowego oraz zatrudnienia w powiecie. Na wniosek Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy może wydawać również opinie o zasadności kształcenia w danym zawodzie zgodnie z potrzebami rynku pracy. Rada ocenia także celowość realizacji programów specjalnych.

Mam nadzieję, że najbliższe 4 lata będą czasem dobrej i owocnej współpracy. Liczę na to, że rada będzie wspierać podejmowane przez powiat biłgorajski i Powiatowy Urząd Pracy w Biłgoraju działania na rzecz promocji zatrudnienia, rozwoju przedsiębiorczości i przeciwdziałania bezrobociu na terenie powiatu biłgorajskiego – podsumował Andrzej Szarlip, starosta biłgorajski. 

red. 

- Reklama -

- Reklama -

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.

Nowa Gazeta Biłgorajska nie bierze odpowiedzialności za treść komentarzy.