- Reklama -

Wybory Sołtysa i Rady Sołeckiej sołectwa Panasówka

20 maja o godz. 18.00 w Panasówce odbędzie się Zebranie Wiejskie Sołectwa Panasówka. Na zebraniu zostanie wybrany sołtys sołectwa Panasówka oraz Rada Sołecka. Poniżej obwieszczenie wójta gm. Tereszpol Jacka Pawluka dotyczące zebrania.

Podaje się do wiadomości mieszkańców Sołectwa Panasówka, iż Zarządzeniem Nr 21/16 Wójta Gminy Tereszpol z dnia 5 maja 2016 r. zostało zwołane na 20 maja 2016 roku (piątek) na godz. 18.00 Zebranie Wiejskie Sołectwa Panasówka dla wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej. Zebranie odbędzie się w Domu Weselnym w Panasówce nr 11.

 

Proponuje się następujący porządek Zebrania Wiejskiego:

1. Otwarcie zebrania.

2. Stwierdzenie prawomocności zebrania.

3. Przyjęcie  proponowanego porządku zebrania.

4. Dokonanie wyboru Komisji Skrutacyjnej.

5. Dokonanie wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej:

- Reklama -

6. Odczytanie zebranym zasad i trybu wyborów organów sołectwa określonych w statucie sołectwa,

7. Zgłoszenie kandydatur na Sołtysa,

8. Autoprezentacja kandydatów.

9. Przeprowadzenie tajnego głosowania i ogłoszenie wyników wyborów Sołtysa,

10. Zgłoszenie kandydatur na członków Rady Sołeckiej,

11. Przeprowadzenie tajnego głosowania i ogłoszenie wyników wyborów Rady Sołeckiej,

12. Wolne wnioski, zapytania i informacje.

                                                                                                               Wójt Gminy Tereszpol

                                                                                                                                Jacek Pawluk

- Reklama -

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.

Nowa Gazeta Biłgorajska nie bierze odpowiedzialności za treść komentarzy.