- Reklama -

- Reklama -

- Reklama -

Wspomogą cyfrowo wykluczonych uczniów

Sytuacja epidemiologiczna w Polsce ma wpływ na wiele dziedzin naszego życia. Jedną z nich jest edukacja. W tym trudnym dla nas wszystkich czasie Zarząd Województwa Lubelskiego postanowił wesprzeć uczniów w regionie i przekazać im sprzęt umożliwiający zdalne nauczanie. Z pomocy skorzystają wykluczeni cyfrowo, czyli w tym przypadku najbardziej potrzebujący.  

- Reklama -

Badanie zapotrzebowania. Departament Kultury, Edukacji i Dziedzictwa Narodowego UMWL w oparciu
o informacje uzyskane od dyrektorów szkół województwa lubelskiego (za pośrednictwem Kuratorium Oświaty w Lublinie) ustalił, że potrzeby w zakresie sprzętu komputerowego niezbędnego do nauki zdalnej zgłosiło blisko 6200 uczniów. Informacje o problemach w zakresie organizacji zdalnego nauczania zgłosiło 1170 szkół (podstawowych i ponadpodstawowych), czyli tylko połowa wszystkich szkół z województwa, w których ze względu na stan epidemiczny trzeba było zorganizować nauczanie na odległość.

 Wsparcie dla maturzystów i ósmoklasistów . Ze względu na ogromną liczbę zgłoszonych potrzeb Zarząd Województwa Lubelskiego postanowił w pierwszej kolejności wspomóc maturzystów i ósmoklasistów. Chodzi o zakup 1900 sztuk tabletów na kwotę blisko 2,5 mln zł.

Do młodzieży trafią w sumie: 883 tablety dla uczniów klas ósmych, 270 tabletów dla uczniów klas maturalnych oraz 747 tabletów dla pozostałych najbardziej potrzebujących uczniów.

Co ważne, tablety będą wyposażone w kompletne oprogramowanie oraz bezpłatny dostęp do Internetu na okres 3 miesięcy, czyli do zakończenia roku szkolnego.

Sprzęt trafi do uczniów wykluczonych cyfrowo

Zakup sprzętu będzie sfinansowany z budżetu samorządu województwa. Przy realizacji zamówienia samorząd skorzysta z zapisów ustawy specjalnej ograniczającej negatywny wpływ walki z koronawirusem. Właścicielem sprzętu będzie samorząd lub szkoła, a nie uczeń. Pozwoli to na korzystanie z tabletów w celach edukacyjnych przez szkoły nie tylko w okresie epidemii.

Tablety będą przekazane starostom wszystkich powiatów województwa lubelskiego w celu rozdysponowania ich na szkoły prowadzone przez powiaty i gminy według wykazów opracowanych przez Departament Kultury, Edukacji i Dziedzictwa Narodowego UMWL – informuje Urząd Marszałkowski woj. lubelskiego

W powiecie biłgorajskim dofinansowanie na ten cel przyznane zostanie dla: 

– Miasta Biłgoraj w kwocie  100 tys zł,

– Gminy Biłgoraj  w kwocie  70 tys. zł,

– Gminy Aleksandrów  w kwocie 45 tys. zł,

– Gminy Biszcza  w kwocie 45 tys. zł,

- Reklama -

– Gminy Frampol w kwocie 60 tys. zł,

– Gminy Goraj w kwocie  45 tys. zł,

– Gminy Józefów  w kwocie 60 tys. zł,

– Gminy Księżpol w kwocie 60 tys. zł,

– Gminy Łukowa w kwocie 60 tys. zł,

– Gminy Obsza w kwocie  60 tys. zł,

– Gminy Potok Górny w kwocie 60 tys. zł,

– Gminy Tarnogród w kwocie 60 tys. zł,

– Gminy Tereszpol w kwocie 45 tys. zł, 

– Gminy Turobin w kwocie 60 tys. zł.

 

- Reklama -

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.

Nowa Gazeta Biłgorajska nie bierze odpowiedzialności za treść komentarzy.