Życzenia – Nadleśnictwo Biłgoraj

- Reklama -

- Reklama -

Współpracują, żeby było czysto

Władze Biłgoraja zawarły porozumienie z samorządem województwa lubelskiego oraz powiatu biłgorajskiego w sprawie utrzymania dróg wojewódzkich i powiatowych na terenie miasta.

Pod koniec października radni Rady Miasta podjęli uchwałę w sprawie przejęcia w 2022 roku od samorządów województwa lubelskiego oraz powiatu biłgorajskiego zadań z zakresu bieżącego utrzymania dróg wojewódzkich i powiatowych w granicach administracyjnych miasta Biłgoraj oraz dofinansowania tych zadań

W myśl uchwał samorząd Biłgoraja przejmuje w 2022 roku od powiatu biłgorajskiego wykonanie zadań z zakresu bieżącego utrzymania dróg powiatowych w obrębie granic administracyjnych miasta Biłgoraja, z wyłączeniem utrzymania chodników oraz zimowego utrzymania jezdni dróg.
Powiat biłgorajski przekaże gminie miasto Biłgoraj środki w formie dotacji celowej na częściowe
sfinansowanie realizacji zadania

– W celu poprawy jakości utrzymywania dróg powiatowych w granicach administracyjnych miasta,  gmina miasto Biłgoraj w ramach zawartego porozumienia z powiatem biłgorajskim zamierza przejąć pozimowe i mechaniczne oczyszczanie dróg powiatowych. Na realizację zadania powiat biłgorajski przekaże miastu środki finansowe w wysokości, w jakiej dotychczas przeznaczał na bieżące utrzymanie dróg powiatowych w granicach miasta Biłgoraja – informuje burmistrz Janusz Rosłan.

- Reklama -

W 2021 roku łączne koszty związane z bieżącym utrzymaniem dróg powiatowych w granicach
administracyjnych miasta wyniosą 69 120 zł, natomiast przyznana dotacja z powiatu biłgorajskiego opiewa na kwotę 55 000 zł.

Podobna uchwała została podjęta odnośnie dróg wojewódzkich na terenie miasta. – Gmina miasto Biłgoraj udzielała województwu lubelskiemu pomocy rzeczowej na utrzymanie zieleni, czystości oraz odśnieżanie chodników w pasach dróg wojewódzkich położonych w granicach administracyjnych miasta Biłgoraja. Gmina miasto Biłgoraj w dalszym ciągu zamierza wykonywać zadania związane z utrzymaniem zieleni oraz czystości w okresie letnim i zimowym, w pasach dróg wojewódzkich na terenie miasta. Ze względu na znaczne koszty związane z bieżącym utrzymaniem zieleni oraz porządku na terenach stanowiących własność miasta, samorząd nie będzie w stanie z własnego budżetu pokryć kosztów tych prac w pasach dróg wojewódzkich zlokalizowanych w granicach administracyjnych miasta. Środki finansowe na jego realizację w zakresie standardów przyjętych przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Lublinie przekaże miastu województwo lubelskie. Z uwagi na powyższe niezbędne jest zawarcie stosownego porozumienia pomiędzy województwem lubelskim a gminą miasto Biłgoraj regulującego szczegółowo zakres zadań oraz wzajemne prawa i obowiązki, w tym rozliczenia finansowe – wyjaśnia burmistrz.  W 2021 roku łączne koszty związane z bieżącym utrzymaniem dróg wojewódzkich w granicach administracyjnych miasta szacowane są na kwotę 311 tys. zł, natomiast przyznana dotacja z województwa lubelskiego wyniesie 197 tys. zł.

Warto zaznaczyć, że od 2009 r. gmina miasto Biłgoraj udzielała województwu lubelskiemu pomocy rzeczowej na utrzymanie zieleni, czystości oraz odśnieżanie chodników w pasach dróg wojewódzkich położonych w granicach administracyjnych miasta Biłgoraja. 

 

 

- Reklama -

- Reklama -

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.

Nowa Gazeta Biłgorajska nie bierze odpowiedzialności za treść komentarzy.