- Reklama -

- Reklama -

Współpracują, żeby było czysto

Władze Biłgoraja zawarły porozumienie z samorządem województwa lubelskiego oraz powiatu biłgorajskiego w sprawie utrzymania dróg wojewódzkich i powiatowych na terenie miasta.

Na początku listopada radni Rady Miasta podjęli uchwałę w sprawie przejęcia w 2020 roku od samorządów województwa lubelskiego oraz powiatu biłgorajskiego zadań z zakresu bieżącego utrzymania dróg wojewódzkich i powiatowych w granicach administracyjnych miasta Biłgoraj oraz dofinansowania tych zadań.

W celu poprawy jakości utrzymywania dróg powiatowych w granicach administracyjnych miasta, Gmina Miasto Biłgoraj w ramach zawartego porozumienia z powiatem biłgorajskim zamierza przejąć niektóre zadania z zakresu bieżącego utrzymania dróg, tj. opróżnianie koszy na odpady ustawionych w pasach dróg powiatowych oraz pozimowe i mechaniczne oczyszczanie tychże dróg – informuje burmistrz Janusz Rosłan. Dodaje, że na realizację tych zadań powiat biłgorajski przekaże miastu środki finansowe w wysokości, w jakiej dotychczas przeznaczał na bieżące utrzymanie dróg powiatowych w granicach miasta Biłgoraja.

- Reklama -

W myśl uchwały samorząd miasta Biłgoraj przejmuje w 2021 roku od samorządu województwa lubelskiego wykonanie zadań z zakresu bieżącego utrzymania dróg wojewódzkich, z wyłączeniem zimowego utrzymania jezdni dróg w obrębie granic administracyjnych miasta Biłgoraja. Województwo lubelskie przekaże Gminie Miasto Biłgoraj środki w formie dotacji celowej na częściowe sfinansowanie realizacji tych zadań w kwocie ponad 197 tys. zł. – Od 2009 r. Gmina Miasto Biłgoraj udzielała województwu lubelskiemu pomocy rzeczowej na utrzymanie zieleni, czystości oraz odśnieżanie chodników w pasach dróg wojewódzkich położonych w granicach administracyjnych miasta Biłgoraja. Ze względu na realizowane kosztowne zadania inwestycyjne, m.in. rewitalizację Śródmieścia oraz dodatkowe koszty związane z trwającą epidemią koronawirusa, miasto nie będzie w stanie z własnego budżetu pokryć kosztów tych prac. Gmina Miasto Biłgoraj w dalszym ciągu zamierza wykonywać zadania związane z utrzymaniem zieleni oraz czystości w okresie letnim i zimowym w pasach dróg wojewódzkich na terenie miasta – informuje burmistrz. Dodaje, że środki finansowe na jego realizację w zakresie standardów przyjętych przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Lublinie przekaże miastu województwo lubelskie. – Z uwagi na powyższe zasadne jest zawarcie stosownego porozumienia pomiędzy województwem lubelskim a Gminą Miasto Biłgoraj regulującego szczegółowo zakres zadań oraz wzajemne prawa i obowiązki, w tym rozliczenia finansowe – dodaje.

 

- Reklama -

- Reklama -

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.

Nowa Gazeta Biłgorajska nie bierze odpowiedzialności za treść komentarzy.