- Reklama -

Wspólnie wyremontują drogi

Jeśli samorządowi powiatu biłgorajskiego uda się pozyskać pieniądze z budżetu państwa, przy współpracy z gminami przebuduje kilkadziesiąt kilometrów dróg.

- Reklama -

Podczas ostatniej sesji Rady Powiatu Biłgorajskiego radni zabezpieczyli pieniądze na realizację dwóch projektów drogowych. Samorząd powiatu zamierza realizować w latach 2019-2020 w ramach Funduszu Dróg Samorządowych projekt pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 2941L Biszcza – Tarnogród. Planowany koszt projektu to 5 mln 106 tys. zł. Zadanie  planowane jest do realizacji na dwa lata. W 2019 roku samorząd powiatu zabezpieczy na ten cel 504 tys. zł, samorząd gminy Tarnogród 504 tys. zł, a z budżetu państwa pochodziłoby 997 tys. zł. Natomiast w 2020 r. gmina Biszcza i samorząd powiatu na cel przeznaczą po 779 tys. zł. Powiat ubiega się o dofinansowanie zadania z udziałem pomocy finansowej gminy Tarnogród i gminy Biszcza. Jeśli uda się uzyskać dofinansowanie przebudowana zostanie droga o długości 6 km: 2,4 km na terenie gminy Tarnogród i 3,7 km na terenie gminy Biszcza.

 Druga inwestycja byłaby wykonywana na terenie gmin Goraj, Turobin i Frampol. Zadnie pod nazwą „Przebudowa dróg powiatowych: nr 2902 L Gródki – Zaporze – Czernięcin, 2906 L Gilów – Teodorówka i 2910L Frampol – Latyczyn kosztowałoby 10 mln 519 tys. zł. Inwestycja przebiegałaby w dwóch etapach. W 2019 zabezpieczono następujące środki finansowe: budżet państwa – 1 mln 715 tys. zł, środki powiatu – 867 tys. zł, gmina Goraj – 130 tys. zł, gmina Turobin – 365 tys. zł, gmina Frampol – 371 tys. zł. Natomiast w 2020 roku podział środków finansowych przedstawiałby się następująco: budżet państwa – 3 mln 523 tys. zł, budżet powiatu – 1 mln 772 tys. zł, gmina Goraj – 905 tys. zł, gmina Frampol – 867 tys. zł. Przebudowanych zostałoby blisko 18 km dróg, 2,3 km na terenie gminy Turobin, 8,8 km na ternie gminy Goraj, a 6,7 km przebiegałoby przez gminę Goraj. Podjęcie uchwały było niezbędne w celu wykazania zabezpieczenia środków własnych na realizację projektów. Planowana wysokość dofinansowania wynosi od 50% kosztów zadania. Zadanie należy do najpilniejszych ze względu na bardzo zły stan techniczny dróg.

 Samorządy w ramach Funduszu Dróg Samorządowych mogły składać wnioski do 15 kwietnia. Celem programu  jest przyspieszenie powstawania nowoczesnej i bezpiecznej infrastruktury drogowej na szczeblu lokalnym, stanowiącej ważny element prawidłowego funkcjonowania i rozwoju gospodarki oraz przyczyniającej się do poprawy poziomu życia obywateli. Wysokość środków na 2019 rok przeznaczonych na dofinansowanie zadań powiatowych oraz zadań gminnych wynosi 337 716 367,16 zł, przy czym 50% środków przeznaczonych jest na zadania powiatowe i 50% na zadania gminne.

 

- Reklama -

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.

Nowa Gazeta Biłgorajska nie bierze odpowiedzialności za treść komentarzy.