- Reklama -

- Reklama -

Wspieranie przedsiębiorczości 30 +

 

Uczestnicy projektów będą mieli szansę otrzymać dotację do kwoty 41 000 zł, w tym: bezzwrotną dotację do 23 000 zł na zakup wyposażenia firmy, roczne wsparcie finansowe w kwocie do 1 500 zł miesięcznie, specjalistyczne wsparcie szkoleniowe oraz pomoc doradcy do spraw przedsiębiorczości, który będzie wspierał przedsiębiorcę na etapie tworzenia biznesplanów oraz w okresie 12 miesięcy od momentu założenia własnej firmy.

Grupę docelową obu projektów łącznie stanowi 100 osób (75 kobiet i 25 mężczyzn) powyżej 30. roku życia, zamieszkujących w województwie lubelskim, będących bez pracy, zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą, należących do grup w szczególnej sytuacji na rynku pracy. Uczestnikiem projektu może być osoba spełniająca łącznie następujące kryteria: nie pracuje (jest bezrobotna lub bierna zawodowo), powyżej 30. roku życia, znajduje się w trudnej sytuacji na rynku pracy, tzn. należy przynajmniej do jednej z poniższych grup: kobiety, długotrwale bezrobotne, niepełnosprawne, w wieku od 50. roku życia, o niskich kwalifikacjach, zamieszkująca na obszarze województwa lubelskiego, zamierzająca rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej jako indywidualna osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą w oparciu o wpis do CEIDG * z wyłączeniem osób zarejestrowanych w KRS, CEIDG lub prowadzących działalność na podst. odrębnych przepisów do 12 miesięcy przed przystąpieniem do projektu * spośród grupy docelowej minimum 6 osób to osoby odchodzące z rolnictwa zainteresowane podjęciem działalności pozarolniczej. Więcej informacji: 

- Reklama -

www.centrum.kompass-consulting.pl 

www.akademia.kompass-consulting.pl

W razie pytań prosimy o kontakt w biurze projektu Kompass Consulting ul. Narutowicza 57/7, 20-016 Lublin oraz pod nr. telefonu 510 798 140.

- Reklama -

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.

Nowa Gazeta Biłgorajska nie bierze odpowiedzialności za treść komentarzy.