- Reklama -

Wsparcie klubów sportowych

Do 15 kwietnia trwa nabór wniosków dla klubów sportowych w ramach programu „Klub”. Poseł Agata Borowiec zaprasza kluby sportowe działające na terenie powiatu biłgorajskiego do składania wniosków.

 

Program skierowany jest do klubów sportowych (działających w formie stowarzyszenia lub związków stowarzyszeń), których podstawowym celem działalności statutowej jest upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży oraz uczniowskich klubów sportowych.

 

Głównymi celami programu są:

1) upowszechnianie aktywności fizycznej wśród dzieci i młodzieży,

2) wyrównywanie szans dzieci i młodzieży w dostępie do usystematyzowanej aktywności fizycznej,

- Reklama -

3) wsparcie instytucjonalne działalności podstawowych jednostek struktury

organizacyjnej sportu polskiego – klubów sportowych w zakresie aktywizacji sportowej dzieci i młodzieży,

4) inwestycja w kapitał ludzki w sporcie dzieci i młodzieży,

5) optymalizacja wykorzystania potencjału infrastrukturalnego przez samorządy lokalne w zakresie upowszechniania kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży.

 

Szczegółowe informacje zamieszczone są na stronie internetowej poseł Agaty Borowiec.

http://agataborowiec.pl/wp/2016/04/05/nabor-wnioskow-dla-klubow-sportowych-program-klub/

- Reklama -

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.

Nowa Gazeta Biłgorajska nie bierze odpowiedzialności za treść komentarzy.