Dotacje Renata Kudyba

- Reklama -

Wóz strażacki i przebudowa przedszkola to główne inwestycje w Goraju

Sesja budżetowa w Goraju odbyła się 29 grudnia. To właśnie wtedy radni podjęli jedną z najważniejszych uchwał w ciągu całego roku. Mimo że uchwała budżetowa może być jeszcze zmieniana, to już wiadomo, jakie dochody i wydatki zaplanowano na 2017 rok.

- Reklama -

Łączną kwotę dochodów budżetu gminy Goraj określono na ponad 14 mln 760 tys. zł, z tego dochody bieżące w kwocie prawie 13 mln zł i dochody majątkowe w kwocie niemal 2 mln zł. Dochody z realizacji zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami wyniosą prawie 4 mln 300 tys. zł. Z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych gmina zarobi 54,5 tys. zł. Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyniosą 230 tys. zł. Wydatki gminy określono na kwotę podobną do jej dochodów. W 2017 roku gmina Goraj planuje wydać prawie prawie 15 mln zł, z tego wydatki bieżące wyniosą ponad 12 mln zł i wydatki majątkowe w kwocie niemal 2 mln zł. Na przykład na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone gminie ustawami wydatki wyniosą ponad 4 mln zł. Wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego wyniosą ponad 120 tys. zł. Na zadania określone w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych przeznaczono 53 tys. zł. Na ochronę środowiska i gospodarki wodnej gmina wyda 4 tys. zł. Na realizację zadań związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi planuje się kwotę 246 tys. zł. Realizacja wszystkich zaplanowanych działań wygeneruje deficyt w wysokości prawie 200 tys. zł. Źródłami pokrycia deficytu będą zaciągnięte pożyczki i kredyty. Ustawa budżetowa wyodrębniła także fundusz sołecki, który w 2017 roku wyniesie ponad 160 tys. zł. W nowym roku gmina będzie też inwestować. Zaplanowano m.in. przebudowę linii wodociągowej wraz z wykonaniem pompowni drugiego stopnia w miejscowości Zagrody za 150 tys. zł. Nie zabraknie też zadań związanych z remontami dróg. W tym roku zostanie przebudowana jedna z dróg gminnych w Goraju za 150 tys. zł. Zostaną utwardzone drogi gminne miejscowościach: Kondraty, Abramów, Zagrody, Bononia i Średniówka. Zostanie wykonana nowa nawierzchnia na drodze gminnej w Jędrzejówce. Niemałe środki zostaną wydane na nowy wóz strażacki dla OSP Goraj. Nowy samochód to koszt rzędu 330 tys. zł. Nowe oblicze uzyska też remiza strażacka w Hoszni Ordynackiej. Termomodernizacja budynku remizy wyniesie ponad 40 tys. zł. Sporą kwotę gorajski samorząd przeznaczy na zadania związane z prowadzeniem gminnej oświaty. Główne zadania na ten rok to przebudowa i rozbudowa budynku przedszkola w Goraju. Zadanie będzie kosztować prawie 900 tys. zł. Dodatkowo zostanie wykonane ogrodzenie przy Zespole Szkół w Goraju. Zostanie też wykonana dokumentacja na przebudowę stołówki w tejże szkole. W uchwale budżetowej zabezpieczono też środki na zadanie związane z montażem kolektorów słonecznych. Jest to kwota ponad 600 tys. zł. Dzisiaj już wiadomo, że jeśli nic się nie zmieni, zadanie nie będzie realizowane na terenie gminy. 

- Reklama -

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.

Nowa Gazeta Biłgorajska nie bierze odpowiedzialności za treść komentarzy.