Moto Tech

- Reklama -

WORD na Autodromie?

O temacie powstania w Biłgoraju filii Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego na łamach NOWej informujemy czytelników na bieżąco. Przez jakiś czas niemal pewne było, że powstanie ona  na obiektach Ligi Obrony Kraju w Biłgoraju przy ul. Włosiankarskiej. Biłgoraj w tym roku kilka razy odwiedził dyrektor zarządu głównego Ligi Obrony Kraju płk Jerzy Długoszewski, uczestnicząc w spotkaniach z władzami miasta i powiatu. Władze LOK zapewniały, że z własnych środków pokryją koszty modernizacji i przystosowania obiektów. Pomysł ten jednak upadł. – Pomysł tej lokalizacji od początku był nietrafiony. Władze LOK z Warszawy przyjęły pomysł realizacji inwestycji przy ul. Włosiankarskiej. Przyjęliśmy to jako dobrą monetę. Przedstawiliśmy ten projekt do Zarządu Województwa Lubelskiego. Warszawskie władze LOK potwierdziły, że za własne środki dostosują infrastrukturę do potrzeb ośrodka egzaminowania kierowców – tłumaczy starosta Marian Tokarski. Koszt modernizacji to kwota rzędu 400 tys. zł. 

Pojawiły się jednak przysłowiowe „schody”. Warszawski LOK chciał zawrzeć z marszałkiem województwa lubelskiego umowę dotyczącą późniejszego zwrotu w ratach poniesionych kosztów. Ten na to zgody nie wyraził. – Miała to być rzecz do ustalenia. Marszałkowi to się nie spodobało, a każdy z nas chciałby tego zwrotu. Ta koncepcja upadła – wyjaśnia starosta Tokarski. 

Powstał pomysł, aby filia została zlokalizowana na obiektach Autodromu, chociaż początkowo mówiono, że tak być nie może ze względu na brak uregulowań pranych dotyczących własności gruntów. Okazało się, że jest część niespornego terenu, gdzie baza taka może być usytuowana. – Jest możliwość prowadzenia działalności przez WORD w części znajdującej się od ul. Tarnogrodzkiej. Spełnia to wszelkie potrzebne kryteria. Czekamy na stanowisko Zarządu Województwa Lubelskiego – mówił. Zaznaczył, że konieczne jest wykonanie niezbędnych inwestycji, trzeba dostosować wysokość zjazdów, przygotować pomieszczenia na egzamin, dla kadry egzaminacyjnej i uczestników kursów. Konieczna jest również śluza, aby nie było styczności egzaminatora z tymi, którzy zdają egzamin. 

- Reklama -

Marian Tokarski zaznacza, że aby ruszyć z koniecznymi inwestycjami niezbędna jest umowa z marszałkiem, aby nie doszło do sytuacji, że temat może się nadal przeciągać. Wówczas wykonywane inwestycje można by uznać za nieuzasadniony wydatek. – Czekamy cierpliwie – dodał. – Jesteśmy żywo zainteresowani tym tematem. Niezbyt dobrze się czuję, jak mówię o tym, bo sprawa się przeciąga, a nie mamy takiego bezpośredniego wpływu na szybkość podejmowanych decyzji – tłumaczył.

W ciągu roku 3,5 tysiąca kandydatów na kierowców z powiatu biłgorajskiego przystępuje do egzaminu na prawo jazdy. Najwięcej osób decyduje się na zdawanie w WORD w Tarnobrzegu i Zamościu. Były też osoby, które zdawały w Przemyślu i Rzeszowie.

Przypomnijmy. 7 września 2015 radni Sejmiku Województwa Lubelskiego podjęli uchwałę w sprawie wskazania miasta Biłgoraj jako miasta, w którym może być przeprowadzany egzamin państwowy w zakresie prawa jazdy kategorii AM, A1, A2, A, B1, B. Początkowo mówiono, że ośrodek może powstać jeszcze pod koniec minionego roku. Jednak rzeczywistość okazała się bardziej skomplikowana. Powodem był brak lokalizacji, gdzie taki ośrodek mógłby powstać. Typowano trzy lokalizacje: teren Autodromu (ul. Motorowa), LOK-u (ul. Włosiankarska) oraz PKS-u (ul. M. Konopnickiej).

- Reklama -

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.

Nowa Gazeta Biłgorajska nie bierze odpowiedzialności za treść komentarzy.