- Reklama -

- Reklama -

Wójt z absolutorium

W środę (23 marca) radni zebrali się w sali narad Urzędu Gminy w Księżpolu, aby omówić kilka ważnych spraw. Jednym z punktów obrad miało być głosowanie nad udzieleniem absolutorium wójtowi gminy. Przed przystąpieniem do głosowania radny Wiesław Skura zapytał o termin absolutorium. – Dlaczego przyśpieszona została sesja absolutoryjna? Słyszałem, że pan przewodniczący wyjeżdża, czy to jest tego powodem? – pytał radny Skura. Dopytywał też, czy funkcjonowanie rady na czas jego nieobecności nie będzie zakłócone. 

- Reklama -

W odpowiedzi wójt wyjaśnił, że udzielenie absolutorium nie jest najważniejszym punktem sesji. Powodem zwołania radnych jest konieczność „załatwienia” sprawy Budzynia, gdzie mieszkańcy kilku posesji należących do sąsiedniej gminy proszą o przyłączenie do gminy Księżpol. Głosowanie nad absolutorium mogło się odbyć w marcu, gdyż wszystkie dokumenty – pozytywna opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej i gminnej komisji rewizyjnej – były już przygotowane. Ponadto wyjaśniono, że głosowania mogą się odbywać także pod nieobecność przewodniczącego rady gminy, a decyzje w głosowaniach będą podejmowane większością głosów. Po odczytaniu treści dokumentów radni przystąpili do głosowania. Jak co roku wypowiedzieli jednomyślnie „za”, udzielając aprobaty dla działań wójta związanych z wykonaniem budżetu za 2015 rok. Wójt, podsumowując głosowanie, dziękował radnym i wyliczał inwestycje zrealizowane w ubiegłym roku. Wartość wszystkich inwestycji to kwota 5 mln zł. Większość była wykonywana ze środków własnych gminy. Była to budowa mostu na Tanwi w miejscowości Zynie (1 mln 70 tys. zł), sali gimnastycznej w Rakówce (2 mln 146 tys. zł), świetlicy sportowej w Księżpolu (375 tys. zł), chodników w Korchowie Pierwszym, Rogalach i Majdanie Starym (łączny koszt ok. 400 tys. zł), budowa świetlicy w Markowiczach (300 tys. zł), chodnika i parkingu w Księżpolu (95 tys. zł), malowanie remiz OSP w Majdanie Starym i Zawadce (ok. 30 tys. zł), zakup samochodu dla OSP w Korchowie Drugim (20 tys. zł), zakup wiat autobusowych (12 tys. zł), naprawa oświetlenia ulicznego (46 tys. zł) czy budowa boiska w Majdanie Starym (247 tys. zł, otrzymano 81 tys. zł dofinansowania). Oprócz tego gmina za kwotę 30 tys. zł utwardziła drogi dojazdowe do pól, ufundowała zakup sprzętu do siłowni w Zawadce, utwardziła i odwodniła kilka placów, zakupiła barierki ochronne przy chodniku, wykonała dokumentacje do potrzebnych inwestycji i remontowała sale lekcyjne w szkołach. – Wartość inwestycji w 2015 roku to kwota 5 mln 158 tys. 253 zł – mówił wójt Lech Rębacz. Wójt wspomniał, że finanse gminy przeszły kompleksową kontrolę za okres ubiegłych czterech lat i poza drobnymi uwagami nie było większych zastrzeżeń do działań samorządu. Nie będzie także wniosku o naruszenie dyscypliny finansowej. – Nigdy nie byliśmy tak szczegółowo „przeczesani”. Ale wynik kontroli wskazuje, że praca całego zespołu pracowniczego zasługuje na uznanie – dodał. 

- Reklama -

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.

Nowa Gazeta Biłgorajska nie bierze odpowiedzialności za treść komentarzy.