- Reklama -

Wójt Hacia z absolutorium

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Henryk Wawrzak odczytał sprawozdanie, w którym pozytywnie zaopiniowano wykonanie budżetu gminy za 2016 rok. Zaznaczył, że wójt, realizując budżet, kierował się zasadą celowości, rzetelności i gospodarności. Budżet roku 2016 ulegał zmianie i na koniec roku zamknął się kwotą ponad 18 mln zł po stronie dochodów i ponad 18 mln zł po stronie wydatków. Dochody własne gminy wyniosły ponad 3 mln zł. Na zadania inwestycyjne przeznaczono kwotę ponad 2 mln zł. Zadłużenie gminy na koniec 2016 roku wynosi 3 mln zł. Komisja rewizyjna wystąpiła do rady z wnioskiem o udzielenie absolutorium.

- Reklama -

Następnie radni zapoznali się z pozytywną opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie ws. sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2016 oraz pozytywnej opinii RIO o wniosku komisji rewizyjnej ws. udzielenia absolutorium. W głosowaniu radni jednogłośnie zdecydowali o udzieleniu absolutorium wójtowi, nagradzając jego ubiegłoroczną pracę brawami.  Dziękuję radnym za podjęcie uchwały, za udzielenie mi absolutorium. Uznaję to za uznanie mojej pracy, pracy mojego zespołu, całego urzędu. Cieszymy się, że ta nasza współpraca dobrze się układa, że uchwały, które podejmujecie, są zgodne z waszymi zamierzeniami. Jest to również podziękowanie dla was i dla wszystkich, którzy biorą udział w realizacji budżetu  mówił wójt Edward Hacia

- Reklama -

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.

Nowa Gazeta Biłgorajska nie bierze odpowiedzialności za treść komentarzy.