kolportaż baner główny

- Reklama -

- Reklama -

Wójt Goraja z absolutorium

- Reklama -

Głosowanie poprzedziło wystąpienie wójta, w którym podsumował ubiegły rok pod względem zrealizowanego budżetu, którego dochody stanowiły 15 mln 706 tys. zł, co stanowi 99,76% zakładanego planu. Natomiast wydatki wyniosły 15 mln 428 tys. zł i zostały zrealizowane w 97,12% w stosunku do zakładanego planu. Jednocześnie udało się zmniejszyć zadłużenie gminy o kwotę 300 tys. zł, do poziomu 675 tys. zł. 

W dalszej części wójt przypomniał ważniejsze zrealizowane zadania. W ubiegłym roku w gminie Goraj: zamontowano 354 instalacji solarnych; wykonano sieć kanalizacyjną na ul. Frampolskiej i Rolnej; przebudowano sieć wodociągową na ul. Janowskiej, Cmentarnej i Targowej; wykonano drenaż i płytę boiska w Zastawiu; rozbudowano sieć wodociągową w Hoszni Abramowskiej i Majdanie Abramowskim wraz z modernizacją hydroforni. A także wykonano elewację zewnętrzną na budynku remizy OSP w Kondratach. Wyremontowano pomieszczenie świetlicy w remizie OSP w Hoszni Abramowskiej i wykonano dach na hydroforni w Zastawiu. Gmina inwestowała też w drogi. Był wykonany remont drogi w Gilowie i Albinowie we współpracy z samorządem powiatu biłgorajskiego, utwardzono ok. 5 km dróg gminnych (1 130 m asfaltem, 2 370 m płytami betonowymi, 1 500 m tłuczniem) i wykonano zatoki dla autobusów szkolnych przy budynku Zespołu Szkół w Goraju. Ogółem na realizację inwestycji wydatkowano ok. 6 mln zł, co przy budżecie ogólnym 16 mln zł daje ok. 40-procentowy wskaźnik inwestycyjny. Ze środków zewnętrznych (unijnych i pozaunijnych) pozyskano ponad 4 mln zł (w tym na 6 zadań drogowych tzw. dróg powodziowych i wąwozowych na kwotę 541 043 zł).

urząd MArszałkowski projekt

Oprócz zadań inwestycyjnych zrealizowano także: dożynki powiatowe, które w gminie Goraj odbyły się po raz pierwszy; uroczystość 50-lecia OSP w Hoszni Abramowskiej; jubileusz złotych godów dla par małżeńskich z terenu gminy; dowóz uczniów do Zespołu Szkół w Goraju; przywrócenie komunikacji pasażerskiej w dni wolne od nauki na terenie gminy; pozyskanie do szkoły w Goraju kilkunastu uczniów, którzy uczęszczali do jednostek poza gminą. Został także zlikwidowany Gminny Zespół Administracyjny Szkół oraz zamknięto Szkołę Filialną w Hoszni Ordynackiej.

W swoim wystąpieniu wójt podkreślił, że ubiegły rok był dla gminy rekordowy pod względem kwoty wydatków budżetowych, która przekroczyła 15 mln zł. Na zakończenie włodarz podziękował Radzie Gminy za wsparcie w wykonywaniu zadań. Podziękowania otrzymali także sołtysi, stowarzyszenia i organizacje społeczne oraz wszyscy mieszkańcy, którzy okazali pomoc w działaniu.

Rada Gminy jednomyślnie podjęła uchwałę o udzieleniu absolutorium wójtowi. 

- Reklama -

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.

Nowa Gazeta Biłgorajska nie bierze odpowiedzialności za treść komentarzy.