Automax

Wnioski o płatności tylko elektronicznie

Jak co roku przedstawiciele Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa spotykają się z mieszkańcami poszczególnych gmin, aby rozmawiać o rolnictwie i programach. Tym razem skupiono się na elektronicznym wypełnianiu wniosków. Pierwsze w tym roku szkolenie dla rolników odbyło się w gminie Tereszpol.

Spotkanie prowadził Krzysztof Kapica z biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Biłgoraju. Na wstępie wyjaśnił, że spotkanie ma charakter szkoleniowy, a jego tematem jest wymóg składania przez rolników wniosków o płatności w 2018 roku wyłącznie drogą elektroniczną. Służyć do tego ma specjalna aplikacja. Obecnie nie ma jeszcze jej wersji. Już w minionym roku wnioski złożone elektronicznie miały wynosić 25%. Był to jednak tylko 1%.

 Krzysztof Kapica zapewnił, że pracownicy biura będą służyli rolnikom pomocą techniczną. Teoretycznie istnieje możliwość złożenia wniosku w formie papierowej. Przesłanką do tego jest m.in. brak dostępu do komputera z dostępem do Internetu czy brak możliwości skorzystania z pomocy doradcy bądź udania się do biura ARMiR, gdzie taką pomoc można otrzymać. Przekonywał jednak, że najlepszym rozwiązaniem jest złożenie wniosku w formie elektronicznej.

 Aby otrzymać dostęp do aplikacji eWniosek należy zalogować się do systemu. ARiMR zaleca utworzenie konta przed rozpoczęciem naboru wniosków w roku 2018.

W celu logowania się do aplikacji rolnicy muszą podać trzy dane weryfikacyjne: numer identyfikacyjny, kwotę ostatniego przelewu otrzymanego z ARiMR zrealizowanego w roku 2017 oraz 8 ostatnich cyfr numeru rachunku bankowego figurującego w ewidencji producentów.

 Rolnik będzie składał wniosek w trybie uproszczonym lub pełnym. Tryb uproszczony przeznaczony będzie dla: rolników uczestniczących w systemie dla małych gospodarstw, rolników, dla których suma gruntów ornych w roku 2017 wynosi poniżej 10 ha, dodatkowo gdy rolnik nie ubiega się o płatności PRS, PRSK, RE lub płatności zalesieniowe

Tryb pełny będzie dostępny dla: rolników, którzy wybrali opcję edycji danych w ramach trybu uproszczonego, rolników, którzy nie spełnili kryterium trybu uproszczonego (wnioski, w których suma gruntów ornych z działek referencyjnych (ewidencyjnych) spersonalizowanych na podstawie kampanii 2017 wynosi powyżej 10 ha, rolników, którzy po raz pierwszy składają wniosek o płatności.

 Przez cały proces wypełniania wniosku rolnik będzie prowadzony za pomocą kreatora. Na bieżąco będą prezentowane podpowiedzi i komunikaty dla rolnika o stwierdzonych brakach lub błędach we wniosku.

Pracownik ARMiR przekonywał, że korzyści płynących z takiego rozwiązania będzie mnóstwo. Jedną z nich jest brak konieczności uzupełniania danych w zakresie płatności obszarowych, wszystkie dane generowane są automatycznie na podstawie narysowanych granic upraw i wybranych płatności. Ne będzie również konieczności wielokrotnego rysowania tych samych powierzchni w ramach działek rolnych głównych i podrzędnych. Działki rolne generowane są automatycznie na podstawie narysowanych granic upraw i wybranych płatności. Możliwy będzie dostęp do aktualnych danych referencyjnych.

- Reklama -

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.

Nowa Gazeta Biłgorajska nie bierze odpowiedzialności za treść komentarzy.