Moto Tech

- Reklama -

Wniosek 500+ od 1 sierpnia

Będzie to możliwe już od 1 sierpnia. Od tego dnia można ubiegać się także o świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego na nowy okres. Główne zasady przyznawania świadczeń pozostają bez zmian. Chodzi tu w szczególności o kwoty wsparcia oraz kryteria, w oparciu o które ustalane jest prawo do świadczeń.

W przypadku świadczeń wychowawczych w ramach rządowego Programu "Rodzina 500+" prawo do tej formy wsparcia jest ustalane na okres roku od 1 października danego roku do 30 września kolejnego roku. Taki sam okres obowiązuje w odniesieniu do świadczeń z funduszu alimentacyjnego. Z kolei dla świadczeń rodzinnych okres zasiłkowy zaczyna się 1 listopada i trwa do 31 października następnego roku kalendarzowego.

Formularze wniosków i innych dokumentów niezbędnych do ubiegania się o świadczenia wychowawcze udostępnia w swojej siedzibie lub na stronie internetowej podmiot realizujący te świadczenia w danej gminie. W praktyce jest to urząd miasta/gminy lub ośrodek pomocy społecznej właściwy dla miejsca zamieszkania osoby ubiegającej się.

- Reklama -

Wypełniony wniosek o 500+ można złożyć osobiście, listownie lub przez Internet. W ostatnim przypadku zainteresowani otrzymaniem świadczenia wychowawczego mają do dyspozycji aż 4 kanały. Wśród nich: ministerialny Portal Informacyjno-Usługowy Emp@tia; bankowość elektroniczną; PUE ZUS – Platformę Usług Elektronicznych ZUS; ePUAP – elektroniczną Platformę Usług Administracji Publicznej.

Podobne udogodnienia w zakresie możliwości złożenia wniosku online obowiązują w odniesieniu do świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego poprzez Portal Informacyjno-Usługowy Emp@tia oraz ePUAP – elektroniczną Platformę Usług Administracji Publicznej.

Warto też wiedzieć, że od 20 lipca 2017 r. w Lubelskim Urzędzie Wojewódzkim działa infolinia dla wszystkich osób zainteresowanych programem "Rodzina 500+". Infolinia jest aktywna od poniedziałku do piątku, w godzinach 9.00-14.00 pod numerem tel. 81 74 24 240. Informacji udzielają pracownicy Wydziału Polityki Społecznej LUW w Lublinie.

- Reklama -

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.

Nowa Gazeta Biłgorajska nie bierze odpowiedzialności za treść komentarzy.