- Reklama -

- Reklama -

Władze powiatu inwestują

Budowa nowych dróg, chodników i oświetlenia to priorytety władz powiatu na najbliższy czas. O planach samorządowców mówił starosta Andrzej Szarlip.

- Reklama -

Inwestycji wykonywanych przez samorząd powiatu biłgorajskiego nie brakuje. Powstają nowe nawierzchnie dróg, chodników i bezpieczne przejścia dla pieszych. W planach jest również przebudowa mostu. Podczas jednej z sesji Rady Powiatu w Biłgoraju o najważniejszych inwestycjach mówił starosta Andrzej Szarlip. 

W ostatnim czasie z wojewodą lubelskim podpisałem umowy na realizację trzech bardzo istotnych odcinków dróg powiatowych w ramach Funduszu Dróg Samorządowych. Powiat otrzymał dofinansowanie w wysokości 11,5 mln zł na realizację tych trzech ważnych zadań – mówił. Pierwsze zadanie to budowa drogi powiatowej Podsośnina Łukowska – Tarnogród na odcinku około 5 km. Szacowany koszt zadania to ponad 8 mln zł. Druga inwestycja to przebudowa drogi powiatowej Bononia – Wola Radzięcka o długości ponad 6 km. Szacowany koszt inwestycji to 8,6 mln. Kolejna inwestycja zostanie wykonana na terenie gminy Biłgoraj na odcinku Dereźnia – Budziarze. Planowany koszt inwestycji to 2,5 mln zł. Wyremontowany zostanie odcinek o długości 3 km. – Ta inwestycja akurat jest przewidziana do realizacji w jednym roku, w 2021 zamkniemy się, natomiast te dwie pierwsze, o których wcześniej powiedziałem, to są inwestycje dwuletnie, planujemy je rozpocząć w roku bieżącym, natomiast zakończyć w roku 2022 – dodał. Zaznaczył, że powiat biłgorajski to jeden z dwóch powiatów na terenie województwa lubelskiego obok powiatu radzyńskiego, któremu udało się pozyskać dofinansowanie na wszystkie złożone wnioski. Na trzy wnioski drogowe uzyskano 11,5 mln zł z Funduszu Dróg Samorządowych.

Starosta Andrzej Szarlip mówił również o inwestycji drogowej w mieście Biłgoraju. Chodzi o budowę ulicy Nadstawnej. – Zwróciłem się z pismem do burmistrza Janusza Rosłana z prośbą o partycypację w kosztach remontu tej ulicy. Planujemy ten remont w cyklu dwuletnim, chcemy rozpocząć w 2021, a zakończyć w 2022 roku. Szacowany koszt tego przedsięwzięcia to 1,8 mln zł. Chcemy, żeby ta inwestycja doszła do skutku. Po pewnych analizach budżetu okazało się, że wygospodarujemy pieniądze w budżecie powiatu i chcemy tę inwestycję zrealizować, bo rzeczywiście ta ulica jest już w znacznym stopniu zdegradowana, wymaga tego remontu – mówił starosta.

- Reklama -

Ponadto w ramach Rządowego Funduszu Dróg na 2021 rok władze powiatu złożyły dwa wnioski na przebudowę przejść dla pieszych. Na ul. Nadstawnej przy ul. Joselewicza w planach jest budowa wyniesionego przejścia wraz z oświetleniem i dostosowaniem chodników. Koszt szacunkowy to 190 tys. zł. Złożony jest również wniosek na przejście wyniesione przy ul. Aptecznej wraz z oświetleniem i dostosowaniem chodnika. Szacowany koszt to 166 tys. zł. – Oprócz tego złożyliśmy jeszcze dwa wnioski na przejścia na terenie powiatu. Pierwsze z nich to jest przejście z podwyższeniem w standardzie w gminie Tereszpol, miejscowość Tereszpol-Zaorenda przy kościele. Koszt to około 90 tys. zł. Drugi wniosek dotyczy przejścia w Woli Różanieckiej. Przejście wraz z oświetleniem i dostosowaniem chodników kosztowałoby 225 tys. zł. Czekamy na rozstrzygnięcie tych wniosków, bo jeszcze jesteśmy przed wynikami. Oczywiście jesteśmy nastawieni bardzo optymistycznie i wierzymy, że te wnioski dostaną dofinansowanie – mówił starosta.

Samorząd powiatu planuje również złożyć wniosek na remont ul. Granicznej i ul. Polnej w Biłgoraju. – Chcemy zainwestować w te ulice oczywiście wraz z przebudową mostu. Ten most na ul. Granicznej już bardzo zdegradowany, w złym stanie technicznym i chcielibyśmy właśnie tę ulicę, która oddziela miasto od gminy, wyremontować. Z naszych obserwacji, z analiz też Zarządu Dróg Powiatowych wynika, że natężenie ruchu jest na niej duże i ten remont jest potrzebny – podkreślał.

- Reklama -

1 komentarz
  1. Mieszkaniec mówi

    Przy granicznej to potrzeba jest również budowa chodnika i oświetlenia. Jeśli to ma być tylko droga z nową nawierzchnią, to w niedługim czasie tam ktoś zginie.

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.

Nowa Gazeta Biłgorajska nie bierze odpowiedzialności za treść komentarzy.