- Reklama -

- Reklama -

Wieczór Kolęd Wschodniosłowiańskich

Parafia prawosławna pw. św. Jerzego w Biłgoraju i Biłgorajskie Centrum Kultury zaprosiły mieszkańców w piątek 17 grudnia na Wieczór Kolęd Wschodniosłowiańskich. W sali kinowej ze swoim repertuarem wystąpiły trzy chóry.

- Reklama -

Wydarzenie to organizowane jest kolejny rok z rzędu.

urząd MArszałkowski projekt

– Kolędy mają bardzo prosty przekaz głębi wiary i teologii, która zawiera się we wcieleniu Bogomłodzieńca, albowiem prawdziwy Bóg i prawdziwy człowiek rodzi się na ziemi i przychodzi na świat, aby go zbawić i dać ludziom życie wieczne. To jest wyrażane w kolędach. Tekst kolęd śpiewany jest w czasie teraźniejszym, oznacza to, że my wychwalamy i przeżywamy narodzenie Jezusa tak, jakby miało ono miejsce tutaj, dzisiaj i teraz – mówi ks. Karol Wilkiel, proboszcz parafii prawosławnej pw. św. Jerzego w Biłgoraju. – Dlatego tak ważne jest przygotowanie poprzez post, modlitwę, rekolekcje, spowiedź i Eucharystię. Ale także poprzez śpiewanie kolęd my się przygotowujemy do bardzo ważnych świąt w tradycji chrześcijańskiej – dodał.  

Ze swoim kolędowym repertuarem wystąpiły trzy chóry: Chór Młodzieżowy Katedry Metropolitalnej pw. św. Marii Magdaleny w Warszawie, Chór Duchowieństwa Prawosławnej Diecezji Lubelsko-Chełmskiej oraz Chór Męski Ziemi Biłgorajskiej „ECHO”.

Dodaj szybkie ogłoszenie drobne na naszym portalu:

Chór Młodzieżowy Katedry Metropolitalnej pw. św. Marii Magdaleny w Warszawie

Chór śpiewa przede wszystkim podczas niedzielnych liturgii odprawianych w katedrze metropolitalnej pw. św. Marii Magdaleny w Warszawie, w jej dolnej świątyni pod wezwaniem Męki Pańskiej. Tworzy go młodzież szkół średnich oraz studenci i osoby pracujące. Chór występuje także na uroczystościach organizowanych przez cerkiew i podczas spotkań ekumenicznych. Brał udział w XXIV MFKW w Terespolu, podczas corocznego wieczoru kolęd w Katedrze Metropolitalnej, Wieczorze Kolęd w Radomiu. Wystąpił również podczas III Edycji Międzynarodowego Festiwalu pod Opieką Bogurodzicy w Bielsku Podlaskim i tegorocznym Festiwalu Pieśni Paraliturgicznej w Siemiatyczach. Chór uczestniczył również w nagraniach telewizyjnych i radiowych.

Chór Duchowieństwa Prawosławnej Diecezji Lubelsko-Chełmskiej

Chór Duchowieństwa Prawosławnej Diecezji Lubelsko-Chełmskiej został reaktywowany w 2021 r. po kilkuletniej przerwie w działalności. Głównym zadaniem zespołu jest śpiew podczas ważniejszych wydarzeń życia liturgicznego diecezji.

Chór Męski Ziemi Biłgorajskiej „ECHO”

Chór Męski Ziemi Biłgorajskiej „Echo” od 60 lat wpisuje się w krajobraz kulturalny Biłgoraja, biorąc udział w oprawie muzycznej wydarzeń państwowych, religijnych i rozrywkowych. Przez ten okres chór prezentował swój dorobek artystyczny przed publicznością lokalną, jak również na scenach krajowych i zagranicznych. Koncertował na Ukrainie, Litwie, Węgrzech, Słowacji, a także w Belgii i Niemczech. Ważnym elementem aktywności chóru jest oprócz śpiewu, kulturalna działalność organizatorska, której efektem są odbywające się cyklicznie od 1987 roku Konfrontacje Chóralne „Tobie Śpiewamy Ojczyzno”, a także Koncerty Kolęd i Pastorałek i Koncerty Cecyliańskie. Zespół działa pod skrzydłami Biłgorajskiego Centrum Kultury. W listopadzie Chór obchodził jubileusz 60-lecia pracy artystycznej.

Piątkowy Wieczór Kolęd Wschodniosłowiańskich odbył się dzięki pomocy finansowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego, miasta Biłgoraja oraz powiatu biłgorajskiego.

red. 

 

- Reklama -

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.

Nowa Gazeta Biłgorajska nie bierze odpowiedzialności za treść komentarzy.