kolportaż baner główny

- Reklama -

- Reklama -

Więcej dla strażaków

Strażacy z gminy Goraj otrzymają więcej pieniędzy za udział w akacjach ratowniczych oraz szkoleniach. Decyzję taką podjęli gorajscy radni.

- Reklama -

Radni Rady Miejskiej podnieśli wysokość ekwiwalentu dla członków ochotniczych straży pożarnych. Za udział w szkoleniach druhowie będą otrzymywać 9 złotych za udział w szkoleniach organizowanych przez Państwową Straż Pożarną. Natomiast za godzinę udziału w akcjach ratowniczych 18 złotych.

Poprzednie stawki obowiązywały od 2019 roku. Przez kilkanaście lat druhowie otrzymywali 6 zł za godzinę szkolenia i 15 zł za godzinę uczestnictwa w działaniu ratowniczym.

urząd MArszałkowski projekt

Wypłacanie ekwiwalentu pieniężnego strażakom ochotnikom reguluje ustawa o ochronie przeciwpożarowej. Członek ochotniczej straży pożarnej, który uczestniczył w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub gminę, otrzymuje ekwiwalent pieniężny. Wysokość ekwiwalentu ustala rada gminy w drodze uchwały. Wysokość ekwiwalentu nie może przekraczać 1/175 przeciętnego wynagrodzenia, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. Ekwiwalent jest wypłacany z budżetu gminy.

Ustawa wprowadziła również obowiązek uchwalania wysokości ekwiwalentu nie rzadziej niż co dwa lata. Gminy mają czas na dostosowanie nowych stawek do końca czerwca br.

- Reklama -

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.

Nowa Gazeta Biłgorajska nie bierze odpowiedzialności za treść komentarzy.