- Reklama -

- Reklama -

- Reklama -

- Reklama -

Więcej za wodę, ścieki bez zmian

Na temat cen za wodę i ścieki mówił Tomasz Matys, kierownik Zakładu Gospodarki Komunalnej w Biszczy. Przedstawił on projekt uchwały dotyczący ustalenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków. Za pobór wody mieszkańcy gminy zapłacą 2,60 zł za m3. Natomiast wprowadzanie ścieków do gminnej kanalizacji będzie kosztować 2,90 zł za m3, za wyjątkiem wsi Wólka Biska oraz Żary, dla których stawkę ustalono na 2,80 zł za m3.

Za ścieki dowożone do gminnej oczyszczalni, ale przez mieszkańców gminy, trzeba będzie zapłacić 4 zł za m3. Jeśli ktoś zechce dowieźć ścieki z sąsiednich gmin, wówczas zapłaci 6,50 zł za m3. Jednak jak informował kierownik zakładu, takich przypadków w ostatnich latach nie odnotowuje się. Do wszystkich wyżej wyliczonych stawek będzie naliczany VAT. 

- Reklama -

Kierownik Matys podsumował, że stawki za wodę i ścieki od trzech lat nie były podwyższane. Pojawiła się propozycja podwyżki ceny wody o 10 gr za 1 m3. Przez poprzednie trzy lata stawka za wodę wynosiła 2,50 zł za m3, a od początku tego roku miałaby wynosić 2,60 zł za m3.

Radnego Józefa Mękala interesowało, dlaczego jest różnica w opłacie za ścieki pomiędzy mieszkańcami Wólki Biskiej i Żar a mieszkańcami Biszczy. Kierownik Matys tłumaczył, że różnica 10 groszy wynika ze zużycia energii elektrycznej na przepompowniach, temat ten był omawiany z mieszkańcami na zebraniach wiejskich jeszcze trzy lata temu.

W głosowaniu jawnym Rada Gminy jednogłośnie podjęła uchwałę w sprawie uchwalenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków, popierając podwyżkę ceny za wodę. 

- Reklama -

- Reklama -

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.

Nowa Gazeta Biłgorajska nie bierze odpowiedzialności za treść komentarzy.