Więcej urodzeń, mniej rozwodów

Przyrost naturalny dodatni

W 2017 roku w samym Biłgoraju przybyło 219 nowo narodzonych mieszkańców, a odeszło 211 osób. A więc mamy dodatni przyrost naturalny. Urodziło się 116 dziewczynek i 103 chłopców, w tym 135 dzieci urodziło się w rodzinnym mieście. Wśród mieszkańców miasta najpopularniejsze nadawane imiona to Antoni i Hanna. Związek małżeński zawarło 245 par.

Julia króluje

W porównaniu do lat poprzednich nieznacznie zmieniły się trendy w nadawaniu imion dzieciom. Dla chłopców najpopularniejszym imieniem jest Antoni, Mikołaj, Filip i Wojciech. Wśród imion dla dziewczynek od kilku lat prym wiedzie Julia. Dołączyły do niej Zuzanna, Maja i Hanna.

Pamiętajmy, że jeśli doszliśmy do wniosku, iż pomyliliśmy się przy wyborze imienia, w ciągu 6 miesięcy od daty sporządzenia aktu urodzenia możemy złożyć kierownikowi USC pisemne oświadczenie o zmianie imienia lub imion dziecka wpisanego do aktu w chwili jego sporządzenia.

 Rodzice przy wyborze imienia muszą pamiętać, że nie może być ono zdrobniałe, uwłaczające ani ośmieszające. Decyzja o tym, czy zaproponowane przez rodziców imię spełnia wymagania przewidziane przez przepisy, należy do kierownika USC. Do najrzadszych imion nadanych w minionym roku należą: Emma, Apolonia, Gaja, Rosa, Denis, Leonard oraz Bernard.

 Mniej mieszkańców z roku na rok

 Jeszcze w 2014 roku w Biłgoraju mieszkało 26 942 mieszkańców. Teraz jest ich o 500 mniej. W minionym roku biłgorajski Urząd Stanu Cywilnego zarejestrował 707 urodzeń. To więcej niż przed rokiem. Nadal rodzi się więcej chłopców niż dziewczynek. Wydano natomiast 572 akty zgonu. Tyle samo sporządzono w 2016 roku.

 Na stałym poziomie utrzymuje się liczba małżeństw. W minionym roku wyniosła ona 230. Spadła natomiast liczba rozwodów. W minionym roku zarejestrowano 63 tego typu akty.

*Przedstawione dane nie dotyczą wyłącznie mieszkańców miasta Biłgoraj a zdarzeń zarejestrowanych w USC Biłgoraj.

 

  2014 2015 2016
Liczba mieszkańców miasta Biłgoraj 26 942 26 790 26 603
Liczba mieszkańców gminy Biłgoraj 13 340 13 355 13 383
Urodzenia (łącznie) 639 697 650
w tym transkrypcje (tłumaczenia) aktów urodzenia 52 68 102
w tym odtworzenia aktu 2 9 1
Małżeństa (łącznie) 222 259 233
w tym małżeństwa konkordatowe 137 155 139
w tym małżeństwa cywilne 52 78 70
w tym odtworzenia 8 6 1
w tym transkrypcje (tłumaczenia) 25 20 23
Rozwody 58 90 74
Uznanie ojcostwa 72 90 78
Zgony 543 577 572
w tym transkrypcje (tłumaczenia) 3 5 4
w tym odtworzenia 1 2
Urodzenia chłopców 338 368 338
Urodzenia dziewczynek 301 329 312
Najczęściej nadawane imiona Zuzanna, Julia, Lena, Jakub, Filip, Szymon Lena, Julia, Szymon, Kacper Szymon, Kacper, Julia, Maja, Lena
Najrzadsze imiona Sifuan, Vincent, Mikail, Lilianna, Sellena Rita, Abigail, Vanessa, Remigiusz, Olaf, Aaron Ida, Olaf, Apolonia, Remigiusz, Haoze, Gaja
Liczba aktów urodzeń sporządzonych zagranicą i wpisanych do rejestru stanu cywilnego w USC Biłgoraj Wielka Brytania (33), USA (15), Niemcy (9) Irlandia (8), Włochy (3), Kanada (2), Hiszpania (2), Norwegia (1) Dania (1) RPA (1), Francja (1) Austria (1) Rosja (1) Wielka Brytania (23), USA (18) Niemcy (10), Irlandia (8), Belgia (3), Holandia (3), Szwajcaria (3), Norwegia (2), Włochy (2), Szwecja (1), Chiny (1), Kanada (1), Austria (1), Ukraina (1), Tajlandia (1), Hiszpania (1) Wielka Brytania (32), USA (20), Irlandia (12), Niemcy (14), Norwegia (6), Włochy (4), Belgia (3), Kanada (2), Szwajcaria (2), Cypr (2), Ukraina (1), Bułgaria (1), Holandia (1) Dania (1)
Liczba aktów małżeństw sporządzonych zagranicą i wpisanych do rejestru stanu cywilnego w USC Biłgoraj Niemcy (9), USA (6), Wielka Brytania (2), Hiszpania (1), Austria (1), Dania (1), Bangladesz (1) USA (9), Niemcy (7), Wielka Brytania (4), Tajlandia (2), Kanada (1), Chiny (1), Dania (1), Francja (1), Irlandia (1) USA (10), Niemcy (6), Wielka Brytania (2), Ukraina (1), Holandia (1), Dania (1), Hiszpania (1), Dominikana (1)
Liczba aktów zgonu sporządzonych zagranicą i wpisanych do rejestru stanu cywilnego w USC Biłgoraj USA (4), Niemcy (2) USA (4), Ukraina (1), Włochy (1), Niemcy (1) USA (1), Francja (1), Włochy (1)

- Reklama -

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.

Nowa Gazeta Biłgorajska nie bierze odpowiedzialności za treść komentarzy.