- Reklama -

We wrześniu rozpocznie się kwalifikacja wojskowa

Z początkiem sierpnia rozpocznie się kwalifikacja wojskowa dla mężczyzn i kobiet z terenu gmin powiatu biłgorajskiego. Sprawdź, kogo obejmie.

Od 6 września do 21 października odbędzie się kwalifikacja wojskowa na terenie powiatu biłgorajskiego.

Do stawienia się do kwalifikacji wojskowej wzywa się:

1) mężczyzn urodzonych w 2002 r.;

2) mężczyzn urodzonych w latach 1997-2001, którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej;

3) osoby urodzone w latach 2000-2001, które:

- Reklama -

a) zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej;
b) zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa po zakończeniu kwalifikacji wojskowej, i złożyły, w trybie art. 28 ust. 4 i 4b ww. ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony RP, wniosek o zmianę kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej;

4) kobiety urodzone w latach 1997-2002, posiadające kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej, oraz kobiety pobierające naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji, które w roku szkolnym lub akademickim 2020/2021 kończą naukę w szkołach lub uczelniach medycznych i weterynaryjnych oraz na kierunkach psychologicznych albo będące studentkami lub absolwentkami szkół lub kierunków, o których mowa w §2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie wskazania grup kobiet poddawanych obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej (Dz. U. z 2017 r., poz. 944);

5) osoby, które ukończyły 18 lat życia i zgłosiły się ochotniczo do kwalifikacji wojskowej do końca roku kalendarzowego, w którym kończą 24 lata życia, jeżeli nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej.

Komisja pracę prowadzić będzie od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 16.00. Siedzibą Powiatowej Komisji Lekarskiej w Biłgoraju będzie budynek KRUS przy ulicy Włosiankarskiej 5. Powiatowa Komisja Lekarska obsługiwać będzie 14 jednostek samorządowych (czyli wszystkie gminy powiatu biłgorajskiego). Kwalifikacja będzie prowadzona przy współudziale wojewody lubelskiego, szefa Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Lublinie, wojskowych komendantów uzupełnień ze względu na rejon administracyjny w tym przypadku WKU Zamość i starosty biłgorajskiego.

 

- Reklama -

- Reklama -

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.

Nowa Gazeta Biłgorajska nie bierze odpowiedzialności za treść komentarzy.