- Reklama -

- Reklama -

- Reklama -

Walczą z nałogami, inwestując w młode pokolenie

Problem nadużywania alkoholu jest wciąż tematem tabu, dlatego rok 2017 dla gorajskich radnych jest kolejnym rokiem na realizację działań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Narkomanii. Gminny program w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi ma na celu przede wszystkim zmniejszenie liczby osób uzależnionych i nadużywających alkoholu, a także zwiększenie bezpieczeństwa środowiska rodzinnego, przeciwdziałanie aktom przemocy domowej i środowiskowej na terenie gminy Goraj. 

Gorajscy samorządowcy wychodzą z założenia, że czego Jaś się nie nauczy, tego Jan nie będzie wiedział. Dlatego w programach realizowane są zadania, np. prowadzenie działalności informacyjnej i edukacyjnej szczególnie dla dzieci i młodzieży. Przedmiotem finansowania są zajęcia sportowe dla młodzieży szkolnej, organizacja czasu wolnego oraz promowanie zdrowego trybu. 

Na realizację dwóch tych programów przeznaczono w sumie 54,5 tys. zł. W ramach tych środków będzie prowadzony przez psychologa punkt konsultacyjny. Zadanie zostanie wykonane za 5 tys. zł. Zarezerwowano też 1 tys. zł na wydatki związane z potrzebą kierowania osób uzależnionych na badania do lekarzy, psychologów czy pokrywanie kosztów sądowych. Radni zdecydowali też o dofinansowaniu Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Biłgoraju. Przeznaczyli na ten cel 1 tys. zł. Dotację w kwocie 2,5 tys. zł otrzyma Środowiskowy Dom Samopomocy w Janowie Lubelskim. W programie wydzielono też punkt dotyczący wynagrodzenia dla jednego członka komisji rozwiązywania problemów alkoholowych za udział w pracach komisji. Członek otrzyma 100 zł. Łącznie na wynagrodzenia zarezerwowano kwotę 8 tys. zł. Za 1 tys. zł zostaną zakupione materiały biurowe.

- Reklama -

Pozostała część środków zostanie przeznaczona na zadania związane z aktywnością sportową i kulturalną dzieci i młodzieży. Za 20 tys. zł zostanie zakupiona i zamontowana siłownia zewnętrzna. Sfinansowane będą zajęcia sportowe “Pływajmy razem” w kwocie 8 tys. zł. Na zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i mieszkańcom gminy, naukę tańca, wyjazdy do kina, udział w  rajdach zaplanowano kwotę 3 tys. zł. Zostaną również doposażone świetlice sportowe. Samorządowcy zadecydowali też o dofinansowaniu zajęć z robotyki. 

Na walkę z narkomanią w gminie przeznaczono 1,5 tys. zł. Środki te przeznaczono na wspieranie inicjatyw szkolnych w zakresie promowania zdrowego stylu życia. W szkołach będą teatrzyki, pogadanki o tematyce związanej z uzależnieniami. 

Wiadomo nie od dziś, że profilaktyka i wczesne rozpoznawanie problemów alkoholowych i narkomanii może przyczynić się do zmniejszenia uzależnień wśród młodzieży. Wydaje się, że władze Goraja wzięły sobie to do serca i wolą tak organizować czas dzieciom i młodzieży, aby nie miały nawet czasu pomyśleć o używkach. 

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.

Nowa Gazeta Biłgorajska nie bierze odpowiedzialności za treść komentarzy.