- Reklama -

- Reklama -

Walczą o pieniądze na drogi

 

Samorządowcy dyskutowali nad rozstrzygnięciem wojewody odnośnie "Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2019". W ogłoszeniu Wojewody z 4 sierpnia 2017r. o naborze wniosków przeznaczył kwotę 82 969 408 zł na dofinansowanie budowy, przebudowy lub remontu dróg powiatowych i gminnych w województwie lubelskim w 2018r.  Natomiast 28 grudnia opublikowano listę wniosków zakwalifikowanych do dofinansowania w ramach programu na kwotę 60 341 388 zł. Przez to wiele samorządów nie może skorzystać w dofinansowania.

Podczas spotkania wypracowano stanowisko:

"Przedstawiciele samorządów Lubelszczyzny pragną wyrazić swoją opinię na temat realizacji Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2019 na terenie województwa lubelskiego:

1. Przez zmianę kwoty dofinansowania w dniu 28 grudnia 2017r. wiele samorządów nie otrzyma dotacji na ważne inwestycje drogowe, które po ukazaniu się ostatecznej listy rankingowej z 29 listopada zostały zaplanowane i ujęte w uwalonych w tym czasie gminnych i powiatowych budżetach.

2. Zmiana kwot przeznaczonej na dofinansowanie zadań drogowych w ramach ww. programu, a podanej w ogłoszeniu wojewody już po zakończeniu oceny merytorycznej wniosków i opublikowaniu wstępnej listy rankingowej spowoduje ogromne rozczarowanie i rozgoryczenie mieszkańców, którzy liczą na realizację długo oczekiwanych inwestycji.

3. Przygotowanie kompletnego wniosku aplikacyjnego jest procesem długotrwałym i kosztownym. Wymaga przeprowadzenia konsultacji społecznych, wykonania kompletnej dokumentacji projektowej niezbędnej do uzyskania pozwolenia na budowę, zaangażowania wielu pracowników urzędów gmin i starostw. Samorządy do tej pory planując inwestycje miały świadomość, że dobrze przygotowane projekty spełniające wysokie standardy budowy i wpływające znacząco na poprawę bezpieczeństwa uczestników ruchu: pieszych, rowerzystów i zmotoryzowanych, będą promowane w punktacji zadania.

4. W naborze wniosków w edycji na rok 2018 bardzo dużej zmianie uległy zasady uczestnictwa i kryteria oceny. Pomimo ww. zmian i konieczności wdrożenia ich w krótkim czasie, samorządy stanęły na wysokości zadania opracowując wnioski, które uzyskały wymaganą ilość punktów, dzięki czemu miały szansę na otrzymanie wsparcia finansowego przy zakładanej pierwotnie kwocie alokacji środków.

5. W związku z powyższym wnioskujemy o przywrócenie na 2018 rok kwoty 1,1 mld zł, jak również kontynuowanie programu po 2019 roku z zachowaniem dofinansowania na co najmniej dotychczasowym poziomie. Wnioskujemy również o przeprowadzenie szerokich konsultacji nowych kryteriów naboru wniosków ze środowiskiem samorządowym, celem wypracowania bardziej obiektywnych kryteriów oceny wniosków.

Chcemy mocno podkreślić, że inwestycje drogowe realizowane w ramach programu przebudowy gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej wymagają ogromnego zaangażowania finansowego gmin i powiatów. Zainwestowane w ten sposób środki w sposób długotrwały przyczynią się do poprawy jakości życia mieszkańców, do rozwoju przedsiębiorczości, tworzenia nowych miejsc pracy oraz poprawy bezpieczeństwa wszystkich użytkowników dróg. Mając na uwadze powyższe stanowisko nasze należy uznać za w pełni uzasadnione".

W gronie szczęśliwców, którzy otrzymali dofinansowanie, znalazły się 4 gminy z powiatu biłgorajskiego.Na 5. miejscu listy rankingowej znalazł się wniosek gm. Tereszpol. Przebudowana zostanie ul. Szkolna w Tereszpolu-Zaorendzie o długości 650 m. Koszt zadania to kwota 706 tys. 452 tys. zł, a dofinansowanie wyniesie 353 tys. 226 zł. Powstaną także parkingi przy szkole, remizie OSP oraz przy stadionie sportowym. Wybudowana zostanie zatoka autobusowa przy szkole, powstanie chodnik prowadzący od szkoły do stadionu wraz ze zjazdami na drogi gminne. Na 9. miejscu listy rankingowej znalazł się wniosek gm. Biszcza przebudowa drogi na trasie Bukowina-Wola Kulońska. Wartość zadania to 2 mln 659 tys. zł. Dofinansowanie wyniosło połowę. Na 24. miejscu listy dofinansowanych wniosków jest inwestycja w Tarnogrodzie. Wartość zadania to 545 tys, 714 zł.  Gmina Frampol na przebudowę dróg gminnych: ul. Łąkowej oraz ul. Polnej we Frampolu otrzyma ponad 492 tys. zł dofinansowania. Wartość inwestycji to 984 tys. 547 zł. 

 

- Reklama -

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.

Nowa Gazeta Biłgorajska nie bierze odpowiedzialności za treść komentarzy.