- Reklama -

W planach kolejne remonty dróg

Władze Biłgoraja planują kolejne inwestycje. Z Funduszu Dróg Samorządowych chcą pozyskać dofinansowanie na przebudowę dwóch ulic G. Narutowicza oraz M. Wańkowicza.

Podczas najbliższej sesji rady Miasta Biłgoraj radni będą głosować nad podjęciem dwóch uchwał zabezpieczających środki finansowe na inwestycje planowane w tym oraz kolejnym roku. Mowa o remoncie dwóch ulic z Funduszu Dróg Samorządowych. Władze miasta są na etapie składania wniosku, a do tego niezbędna jest taka zgoda rady.  

Pierwsze zadanie miałoby polegać na przebudowie ulicy Gabriela Narutowicza (od km 0+004,70 do km 0+495,50) oraz budowie tej ulicy (od km 0+495,50 do km 1+208,06). Szacunkowa wartość inwestycji wynosi 6 mln zł. Dofinansowanie miałoby wynieść połowę tej kwoty, pokrycie wkładu własnego na poziomie co najmniej 50% kosztów inwestycji. Natomiast przebudowa ul. Melchiora Wańkowicza (od km 0+012,30 do km 0+408)  miałaby kosztować 880 tys. zł. Połowa środków na realizację tej inwestycji również miałaby pochodzić z dofinansowania z Funduszu Dróg Samorządowych.

Podjęcie uchwał upoważni Burmistrza Miasta Biłgoraja do podpisania wniosku o dofinansowanie, składanego w ramach Funduszu Dróg Samorządowych edycja 2021 – informuje burmistrz Janusz Rosłan.

 

- Reklama -

W ramach Funduszu Dróg Samorządowych na wsparcie zadań powiatowych i gminnych w skali całego kraju zaplanowano 3,2 mld zł. Do województwa lubelskiego trafi kwota 264 527 293,87 zł, przy czym 50 proc. środków przeznaczonych jest na zadania powiatowe i 50 proc. na zadania gminne. Termin składania wniosków mija 8 sierpnia.

W ciągu trzech miesięcy od dnia ogłoszenia naboru komisja powołana przez wojewodę lubelskiego będzie rozpatrywać te wnioski, przygotowując rekomendacje dla MSWiA. Tzw. listy rekomendacji wracają zatwierdzone przez premiera list podstawowych i rezerwowych. Nowością w programie będzie to, że istnieje możliwość sfinansowania wkładu własnego ze środków Funduszu Inwestycji Lokalnych. Może to oznaczać, że całość inwestycji będzie sfinansowana z jednej strony ze środków budżetu państwa, a z drugiej ten wkład własny może być finansowany z Funduszu Inwestycji Samorządowych – informuje Lech Sprawka, wojewoda lubelski. W naborze na 2021 rok gmina może ubiegać się o dofinansowanie nie więcej niż dwóch zadań. Miasto na prawach powiatu oraz powiat mogą ubiegać się dofinansowanie nie więcej niż trzech zadań. Dofinansowanie z FDS dla zadań powiatowych i gminnych jest uzależnione od dochodów jednostek samorządu terytorialnego: im niższy dochód własny jednostek samorządu terytorialnego, tym większa wartość dofinansowania, przy czym maksymalne dofinansowanie może wynieść do 80% kosztów realizacji zadania.

 

 

- Reklama -

2 Komentarze
  1. Zibi mówi

    Kiedy kolej na ulice Sitarską?

  2. darek mówi

    A co z dw835?

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.

Nowa Gazeta Biłgorajska nie bierze odpowiedzialności za treść komentarzy.