- Reklama -

- Reklama -

- Reklama -

- Reklama -

W planach budowa kolejnych chodników

Gmina Józefów chce z samorządem powiatowym zrealizować ważne zadania drogowe. Podczas jednej z sesji radni zgodzili się na podpisanie porozumień w tej sprawie, a to otwiera drogę do realizacji nowych inwestycji.

- Reklama -

Józefowscy radni wyrazili zgodę na zawarcie porozumień z powiatem biłgorajskim na realizację wspólnych inwestycji. Dotyczą one budowy chodnika przy drogach powiatowych w czterech miejscowościach – w Długim Kącie, Hamerni w stronę miejscowości Długi Kąt, Górecku Starym od skrzyżowania przy szkole w kierunku Górecka Kościelnego i przez całe Brzeziny.

W obradach uczestniczył starosta Andrzej Szarlip, który mówił o już zrealizowanych inwestycjach i planach na przyszłość. – W służbie samorządowej, w polityce samorządowej, najważniejsza jest według mnie skuteczność i odpowiedzialność. My, starając się współpracować dla dobra mieszkańców, opracowaliśmy plan rozwoju powiatu biłgorajskiego i plan rozwoju tej części woj. lubelskiego. My ten plan realizujemy – zaznaczył. Podkreślił, że jest to możliwe dzięki szeroko rozumianej współpracy z poszczególnymi szczeblami samorządu terytorialnego, ale również dzięki współpracy z władzami centralnymi.

- Reklama -

Starosta skupił się na inwestycji powiatowej, która jest już zrealizowana. Mowa o 12,5-kilometrowym odcinku drogi biegnącej przez Szopowe, Górniki, Stanisławów w kierunku Krasnobrodu. – To, co wszyscy zauważamy, to fakt, że infrastruktura była w złym stanie, również jeśli chodzi o inwestycje powiatowe. Dzięki dobrej współpracy z radnymi powiatowymi udaje nam się realizować te ważne inwestycje dla mieszkańców gminy Józefów – dodał. Zaznaczył, że samorząd gminy Józefów również partycypuje w kosztach przebudowy. – Bez współpracy nie byłyby możliwe kolejne remonty – mówił.

Andrzej Szarlip zauważył, że potrzeb inwestycyjnych jest sporo. Władze powiatu składają kolejne wnioski o dofinansowania remontów ze środków zewnętrznych. – Mamy świadomość, że są też inne potrzeby. Widzimy je i staramy się pozyskiwać kolejne fundusze. Naszym celem jest rozwój gminy Józefów i powiatu biłgorajskiego. Chcemy, żeby gmina Józefów i powiat biłgorajski rozwijał się. Bez dobrych dróg to będzie niemożliwe – dodał.

- Reklama -

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.

Nowa Gazeta Biłgorajska nie bierze odpowiedzialności za treść komentarzy.