- Reklama -

W kierunku gospodarki o obiegu zamkniętym

W dniach 9-10 maja br. w Tucznie odbyła się konferencja, którą współorganizowało Ministerstwo Środowiska. Jej celem była wymiana poglądów oraz zaprezentowanie dobrych praktyk w zakresie transformacji w kierunku gospodarki o obiegu zamkniętym.

Gospodarka o obiegu zamkniętym to zupełnie nowe podejście opierające się na odejściu od modelu linearnego weź – zużyj – wyrzuć, a przejściu na model cyrkularny. Spotkanie miało na celu przeprowadzenie konsultacji w zakresie możliwości wprowadzenia w życie obiegu zamkniętego dla zrównoważonego rozwoju samorządów wiejskich. Konsultacje dotyczyły zarówno podstaw prawnych, jak też możliwości wprowadzenia w życie konkretnych rozwiązań.

– Polska ma ogromne szanse ku temu, aby być liderem w zakresie promocji i wprowadzania w życie koncepcji zrównoważonego rozwoju w terenach wiejskich, gdzie obieg zamknięty w zakresie utylizacji odpadów powinien być stymulatorem tego rozwoju – powiedział prof. Jan Szyszko, minister środowiska. – Gospodarka o obiegu zamkniętym to szansa na miejsca pracy na terenach wiejskich – podkreślał minister. Wśród korzyści wymienił także m.in. brak odpadów, samowystarczalność energetyczną i wzrost jakości pożywienia.

- Reklama -

W drugiej sesji konferencji poseł Agata Borowiec zaprezentowała powiat biłgorajski, wskazując ewentualne kierunki i możliwości rozwoju gospodarki o obiegu zamkniętym. Natomiast jej asystent Andrzej Kluczkowski w swoim referacie ukazał możliwość zastosowania biomasy leśnej w regionalnym systemie alternatywnych źródeł energii jako element „Circular Economy” – szansy dla naszego regionu.

Konferencji towarzyszyła wystawa polskich przedsiębiorców skupionych wokół innowacyjnej myśli łączącej wyzwania środowiska i gospodarki, prezentujących małe przydomowe instalacje.

Konferencja została zorganizowana przez Ministerstwo Środowiska i Ministerstwo Rozwoju przy współpracy ze Stowarzyszeniem na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju Polski, Wyższą Szkołą Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu oraz Polskich Lasów Państwowych. Honorowy patronat nad wydarzeniem objął prezydent RP Andrzej Duda.

- Reklama -

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.

Nowa Gazeta Biłgorajska nie bierze odpowiedzialności za treść komentarzy.