- Reklama -

- Reklama -

W Biłgoraju jest dodatek elektryczny. Przyjmują wnioski

Od 1 grudnia 2022 r. w siedzibie MOPS w Biłgoraju przyjmowane są wnioski o wypłatę dodatku elektrycznego. Kwota dodatku, w zależności o zużycia energii, wynosi od 1000 do 1500 zł.

- Reklama -

Dodatek elektryczny przysługuje odbiorcy energii elektrycznej w gospodarstwie domowym w rozumieniu art.3 pkt 13b ustawy – Prawo energetyczne, w przypadku gdy główne źródło ogrzewania gospodarstwa domowego jest zasilane energią elektryczną i źródło to zostało wpisane lub zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków do dnia 11 sierpnia 2022 r. albo po tym dniu – w przypadku głównych źródeł ogrzewania zgłoszonych lub wpisanych po raz pierwszy do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o których mowa w art. 27g ust.1 tej ustawy.

Dodatek elektryczny nie przysługuje w przypadku, gdy gospodarstwo domowe zamieszkuje pod adresem zamieszkania, w którym wykorzystywana jest energia elektryczna pochodząca z mikroinstalacji, w rozumieniu art. 2 pkt 19 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii, która jest rozliczana zgodnie z zasadami określonymi w art. 4 tej ustawy. Dodatek elektryczny nie przysługuje również gospodarstwom domowym, objętym pozytywnie rozpatrzonym wnioskiem o wypłatę dodatku węglowego lub dodatku dla gospodarstw domowych.

Dodatek elektryczny dla gospodarstwa domowego wynosi 1000 złotych. W przypadku gdy zużycie energii elektrycznej w gospodarstwie domowym w tym samym miejscu zamieszkania w 2021 r. wynosiło więcej niż 5 MWh, dodatek elektryczny wynosi 1500 zł. Dodatek elektryczny wypłaca się w terminie do dnia 31 marca 2023 r.

Wnioski o wypłatę dodatku węglowego składa się w terminie od dnia 01 grudnia 2022 r. do dnia 01 lutego 2023 r. Wnioski o wypłatę dodatku węglowego złożone po dniu 01 lutego 2023 r. pozostawia się bez rozpoznania.

- Reklama -

Wniosek o wypłatę dodatku elektrycznego składa się na piśmie lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną. W przypadku złożenia wniosku o wypłatę dodatku elektrycznego za pomocą środków komunikacji elektronicznej wniosek ten opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub uwierzytelnia z wykorzystaniem profilu zaufanego.

Złożony wniosek o wypłatę dodatku elektrycznego podlegać będzie weryfikacji, w szczególności w zakresie zgłoszenia lub wpisania głównego źródła ogrzewania w centralnej ewidencji emisyjności budynków.

Wnioski o wypłatę dodatku elektrycznego przyjmowanie są w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Biłgoraju, ul. T. Kościuszki 13, na parterze budynku (pokój nr 1 i pokój nr 3) w dni robocze w godzinach pracy Ośrodka od 7.30 do 15.30.

Dane do kontaktu z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Biłgoraju:

- Reklama -

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.

Nowa Gazeta Biłgorajska nie bierze odpowiedzialności za treść komentarzy.