W Biłgoraju o Lasach Państwowych

W auli Państwowej Szkoły Muzycznej w Biłgoraju zebrało się wiele osób zainteresowanych spotkaniem. Posłanka na Sejm RP Agata Borowiec powitała zebranych. Wykład na temat szeroko pojętej ekologii wygłosił dr Michał Wyrostkiewicz z KUL. – Ekologia to troska o nasz wspólny dom. Natomiast „ekologiczność” to stan umysłu, sposób myślenia, cnota społeczeństwa – mówił adiunkt o ekologii zintegrowanej. Wspomniał o przyrodzie jako zintegrowanej części życia człowieka, od którego zależy nasza egzystencja. Natomiast Andrzej Kluczkowski, doktorant EM KUL, ekspert ds. OZE, w swoim wykładzie mówił o regionalnym systemie alternatywnych źródeł energii jako szansie na rozwój. Przytaczał przykłady gmin, które swoją gospodarkę energetyczną oparły na odnawialnych źródłach energii. 

Głos zabrał także dyrektor generalny Lasów Państwowych dr inż. Konrad Tomaszewski, który naświetlił aspekty funkcjonowania gospodarki leśnej. W swoim wystąpieniu duży nacisk kładł na obalenie tezy o niszczeniu bioróżnorodności lasów przez ich użytkowanie przez Państwowe Gospodarstwo Leśne. Wspomniał o pilotażowym programie, w którym wyodrębniony obszar lasu będzie prowadzony przez leśników w taki sposób, że będzie absorbował zwiększone ilości dwutlenku węgla. Las w tym przypadku będzie wykorzystany do dekoncentracji CO2. Generalny dyrektor LP wspomniał także o propozycji współpracy samorządów z LP, dużą rolę w tym procesie odgrywałoby Forum Leśno-Samorządowe, które pełniłoby funkcję konsultacyjną. Kolejnym punktem spotkania było omówienie programu współpracy samorządów z Lasami Państwowymi. Posłanka Agata Borowiec wspomniała, że najczęściej poruszanym problemem w rozmowach z samorządowcami były drogi. Właśnie w ramach projektu współpracy każda gmina zgłosiła swoje potrzeby w tym zakresie. Padły propozycje budowy dróg, ścieżek rowerowych, szlaków pieszych, ale także tzw. „projekty miękkie” – dofinansowanie warsztatów, świetlic i projektów edukacyjnych. Łącznie zapotrzebowanie gmin określono na kwotę 40 mln zł. Dyrektor generalny zapowiedział, że prace nad uruchomieniem Funduszu Leśnego są już na finiszu, a w budżecie na ten cel zarezerwowano wielomilionową kwotę. Po uruchomieniu programu będzie ogłoszony konkurs i ruszy przyjmowanie wniosków. Będą one oceniane według wyznaczonych kryteriów, a głównym argumentem ma być racjonalność realizacji projektu. Był także czas na dyskusję i zadawanie pytań. Starosta biłgorajski Marian Tokarski wnioskował o dofinansowanie zakupu sadzonek drzew po ubiegłorocznej trąbie powietrznej, a mieszkanka gminy Biłgoraj Marianna Minkiewicz wspominała o potrzebie budowy drogi Edwardów – Brodziaki. Dziękowała ona posłance Agacie Borowiec za zorganizowanie spotkania z dyrektorem generalnym Lasów Państwowych w Biłgoraju. – Szeroko pojęty zrównoważony rozwój to rozwój gospodarczy i społeczny. Cieszymy się, że Lasy Państwowe wyrażają chęć współpracy w polepszeniu warunków życia naszej społeczności i oferują pomoc – mówiła posłanka Agata Borowiec. Na zakończenie dr inż. Konrad Tomaszewski dodał, że zawsze miło wspomina Lubelszczyznę i chętnie odwiedza ten region. Za pośrednictwem pani poseł zapowiedział owocną współpracę na linii samorząd – Lasy Państwowe.

- Reklama -

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.

Nowa Gazeta Biłgorajska nie bierze odpowiedzialności za treść komentarzy.