- Reklama -

- Reklama -

W Biłgoraju o Lasach Państwowych

W auli Państwowej Szkoły Muzycznej w Biłgoraju zebrało się wiele osób zainteresowanych spotkaniem. Posłanka na Sejm RP Agata Borowiec powitała zebranych. Wykład na temat szeroko pojętej ekologii wygłosił dr Michał Wyrostkiewicz z KUL. – Ekologia to troska o nasz wspólny dom. Natomiast „ekologiczność” to stan umysłu, sposób myślenia, cnota społeczeństwa – mówił adiunkt o ekologii zintegrowanej. Wspomniał o przyrodzie jako zintegrowanej części życia człowieka, od którego zależy nasza egzystencja. Natomiast Andrzej Kluczkowski, doktorant EM KUL, ekspert ds. OZE, w swoim wykładzie mówił o regionalnym systemie alternatywnych źródeł energii jako szansie na rozwój. Przytaczał przykłady gmin, które swoją gospodarkę energetyczną oparły na odnawialnych źródłach energii. 

- Reklama -

Głos zabrał także dyrektor generalny Lasów Państwowych dr inż. Konrad Tomaszewski, który naświetlił aspekty funkcjonowania gospodarki leśnej. W swoim wystąpieniu duży nacisk kładł na obalenie tezy o niszczeniu bioróżnorodności lasów przez ich użytkowanie przez Państwowe Gospodarstwo Leśne. Wspomniał o pilotażowym programie, w którym wyodrębniony obszar lasu będzie prowadzony przez leśników w taki sposób, że będzie absorbował zwiększone ilości dwutlenku węgla. Las w tym przypadku będzie wykorzystany do dekoncentracji CO2. Generalny dyrektor LP wspomniał także o propozycji współpracy samorządów z LP, dużą rolę w tym procesie odgrywałoby Forum Leśno-Samorządowe, które pełniłoby funkcję konsultacyjną. Kolejnym punktem spotkania było omówienie programu współpracy samorządów z Lasami Państwowymi. Posłanka Agata Borowiec wspomniała, że najczęściej poruszanym problemem w rozmowach z samorządowcami były drogi. Właśnie w ramach projektu współpracy każda gmina zgłosiła swoje potrzeby w tym zakresie. Padły propozycje budowy dróg, ścieżek rowerowych, szlaków pieszych, ale także tzw. „projekty miękkie” – dofinansowanie warsztatów, świetlic i projektów edukacyjnych. Łącznie zapotrzebowanie gmin określono na kwotę 40 mln zł. Dyrektor generalny zapowiedział, że prace nad uruchomieniem Funduszu Leśnego są już na finiszu, a w budżecie na ten cel zarezerwowano wielomilionową kwotę. Po uruchomieniu programu będzie ogłoszony konkurs i ruszy przyjmowanie wniosków. Będą one oceniane według wyznaczonych kryteriów, a głównym argumentem ma być racjonalność realizacji projektu. Był także czas na dyskusję i zadawanie pytań. Starosta biłgorajski Marian Tokarski wnioskował o dofinansowanie zakupu sadzonek drzew po ubiegłorocznej trąbie powietrznej, a mieszkanka gminy Biłgoraj Marianna Minkiewicz wspominała o potrzebie budowy drogi Edwardów – Brodziaki. Dziękowała ona posłance Agacie Borowiec za zorganizowanie spotkania z dyrektorem generalnym Lasów Państwowych w Biłgoraju. – Szeroko pojęty zrównoważony rozwój to rozwój gospodarczy i społeczny. Cieszymy się, że Lasy Państwowe wyrażają chęć współpracy w polepszeniu warunków życia naszej społeczności i oferują pomoc – mówiła posłanka Agata Borowiec. Na zakończenie dr inż. Konrad Tomaszewski dodał, że zawsze miło wspomina Lubelszczyznę i chętnie odwiedza ten region. Za pośrednictwem pani poseł zapowiedział owocną współpracę na linii samorząd – Lasy Państwowe.

- Reklama -

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.

Nowa Gazeta Biłgorajska nie bierze odpowiedzialności za treść komentarzy.